UZPH_MaZ Státní závěrečná zkouška magisterská

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: SZk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D. (náhr. zkoušející)
doc. PhDr. Helena Pavlincová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Předpoklady
Podmínkou je dosažení požadovaného počtu kreditů a přijetí diplomové práce nebo přijetí oborové práce (u nediplomového studia).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Předmět je určen jen pro studenty s imatrikulací do jaro 2019, včetně.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Státní zkouška má prokázat - schopnosti studenta kriticky pracovat se zadanou primární a sekundární literaturou, věcně arguumentovat a reagovat v diskusi - znalosti studenta v oblasti odborné a metodologické - dovednosti formulovat základní teze a podat přehledný a strukturovaný výklad problematiky
Osnova
  • Státní magisterská zkouška. Předměty zkoušky: Základy filozofie a společenských věd a) Dějiny filozofie a systematická filozofie b) Základy společenských věd Didaktika výuky ZSV/ON
Literatura
  • Literatura dílčích předmětů magisterského studia.
  • Literatura dílčích předmětů magisterského studia.
Výukové metody
N/A
Metody hodnocení
Ústní zkouška, tematické okruhy jsou zveřejněny na webu katedry filozofie a na nástěnce katedry. Výběr a příprava otázek: Student odpovídá na 3 otázky, 2 ze Základů filozofie a společenských věd, 1 z didaktiky ZSV.. Odpověď na otázku musí vycházet ze znalosti pramenné literatury a má tuto strukturu: a) uvedení relevantní primární a sekundární literatury b) explicitní formulace problému c) interpretace (akceptována je převzatá i vlastní interpretace) d) zařazení problému a jeho interpretace do současného kontextu Součástí státní zkoušky je obhajoba diplomové práce.
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/wkfi/home/studium/okruhy-k-magisterske-zkousce-ucitelstvi-zsv
Práce k obhajobě se odevzdávají nejpozději do termínu vyhlášeného katedrou, a to elektronicky do Archivu v ISu a do Odevzdávárny příslušného předmětu "diplomová práce". Archiv musí být zcela naplněn. Studenti si nejpozději 5 dní před konáním řádného termínu obhajoby (diplomoví studenti) nebo ústní části SZZ (nediplomoví studenti) uzavřou na studijním oddělení studium. Potvrzení o splnění všech podmínek studia se eviduje elektronicky v ISu. Další informace ohledně Závěrečných prací a Státních závěrečných zkoušek najdete na webu Katedry filozofie. filozofie.phil.muni.cz/studium/zaverecne-prace https://filozofie.phil.muni.cz/studium/statni-zaverecna-zkouska
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.