UZPOA901 Didaktika portugalštiny I

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Maria de Fátima Baptista Nery Plch (přednášející)
Mgr. Milada Malá, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Silvie Špánková, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 8:00–9:40 G22
Předpoklady
Ukončené bakalářské studium. Diploma de bacharelato
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: .
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurs poskytuje základní informace z lingvodidaktiky a zaměřuje se především na současné tendence ve vývoji cizojazyčného vyučování s přihlédnutím na specifičnosti portugalského jazyka. Je určen posluchačům, kteří chtějí získat učitelskou způsobilost. Zabývá se především těmito okruhy: 1) Didaktické a metodické principy výuky CJ a její cíle. 2) Jazykové prostředky z didaktického hlediska a materiální didaktické prostředky. 3) Řečové dovednosti a jejich nácvik. 4) Typy, struktura a organizační formy vyučovací hodiny. 5) Aktivizace žáků, aktualizace učiva. Práce s učebnicí. 6) Seznámení s různými metodami výuky PO a příslušnými učebnicemi. 7) Audiovizuální pomůcky a práce s nimi. Jazyková labora-toř. 8) Práce s autentickými materiály a jazykové hry ve výuce. 9) Kontrola, zkoušení a hodnocení. 10) Vývoj metodických směrů ve výuce CJ.
Osnova
  • Zabývá se především těmito okruhy: 1) Didaktické a metodické principy výuky CJ a její cíle. 2) Jazykové prostředky z didaktického hlediska a materiální didaktické prostředky. 3) Řečové dovednosti a jejich nácvik. 4) Typy, struktura a organizační formy vyučovací hodiny. 5) Aktivizace žáků, aktualizace učiva. Práce s učebnicí. 6) Seznámení s různými metodami výuky portugalštiny a příslušnými učebnicemi. 7) Audiovizuální pomůcky a práce s nimi. Jazyková labora-toř. 8) Práce s autentickými materiály a jazykové hry ve výuce. 9) Kontrola, zkoušení a hodnocení. 10) Vývoj metodických směrů ve výuce CJ. O curso tem como objectivo a introdução a conceitos fundamentais do ensino e aprendizagem das línguas estrangeiras. Assim serão abordados conceitos como: 1.Competência comunicatica - gramatical - pragmática - sociolínguística Aspectos a considerar na planificação lectiva: currículo,objectivo,prespectivação, selecção de materiais,prcesso de avaliação Contextos de aprendizagem reais e simulados Sugestões de actividades práticas 2. Avaliação de compendios de português língua estrangeira
Literatura
  • Ricardo Marques,M.E.; Didáctica das Línguas Estrangeiras, Universidade Aberta de Lisboa 1990
  • Galisson, Coste, Dicionário de didáctica das línguas, Almedina 1983
  • Didácticas da Língua e da Literatura, Vol.I,II, Almedina -Coimbra 2000 - Faculdade de Coimbra
  • Álvares Pereira, EScrever em Português, Didácticas e Práticas, ASA 2000
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a samostatnou prezentací studentů, při kterých student prokazuje schopnost uplatnit své teoretické znalosti v učitelské praxi.
Metody hodnocení
Seminář,prezentace a diskuse na zvolené téma; předmět je zakončen zápočtem na základě odevzdané písemné práce na zvolené téma. Apresentação dos temas e discussão Avaliação: Apresentação por escrito de um dos temas abordados trabalho contínuo
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019.