UZPOA951 Didaktika portugalštiny II

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Maria de Fátima Baptista Nery Plch (přednášející)
Garance
Mgr. Silvie Špánková, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 16:00–17:40 L42
Předpoklady
Viz UZPOA901
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: .
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurs logicky navazuje na Didaktiku portugalštiny I a je určen především těm posluchačům. kteří chtějí získat učitelskou způsobilost pro jazykové event. střední školy. Jeho cílem je práce s konkrétními didaktickými i nedidaktickými materiály (jednotlivé vyučovací metody, audio a video kazety, reklama, písně, kreslené seriály, atd.), která povede ke společnému zamyšlení, jak zvyšovat efektivnost jazykové výuky a jak uplatňovat inovační metodické prvky, díky jimž posluchači získají nejen základní jazykové kompetence a znalosti z oblasti reálií, ale které rovněž přispějí k vysokému stupni jejich motivace.
Osnova
  • 1. Simulace vyučovací hodiny cizího jazyka a diskuse nad použitou metodou. 2. Ukázky způsobů výuky různých gramatických jevů- výběr cvičení a jiných pomocných materiálů, zdůraznění problemů, které mohou vznikat u česky mluvících studentů při studiu portugalštiny. 1.Simulação e apresentação de uma aula de PLE e discussão da metodologia aplicada. 2. Apresentação de formas de ensino de diferentes temas gramaticais – escolha de exercícios e outros materiais de apoio, levantamente de áreas problemáticas em relação à língua checa.
Literatura
  • Galisson, Coste, Dicionário de didáctica das línguas, Almedina 1983
  • Álvares Pereira, EScrever em Português, Didácticas e Práticas, ASA 2000
  • Didácticas da Língua e da Literatura, Vol.I,II, Almedina -Coimbra 2000 - Faculdade de Coimbra
  • Ricardo Marques,M.E.; Didáctica das Línguas Estrangeiras, Universidade Aberta de Lisboa 1990
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a samostatnou prezentací studentů, při kterých student prokazuje schopnost uplatnit své teoretické znalosti v učitelské praxi.
Metody hodnocení
Seminář, je očekávána aktivní účast studenta; předmět je ukončen zkouškou.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/UZPOA951