UZPOA951 Didaktika portugalštiny II

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Maria de Fátima Baptista Nery Plch (přednášející)
Garance
Mgr. Silvie Špánková, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 8:00–9:40 L41
Předpoklady
Viz UZPOA901
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: .
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurs logicky navazuje na Didaktiku portugalštiny I a je určen především těm posluchačům. kteří chtějí získat učitelskou způsobilost pro jazykové event. střední školy. Jeho cílem je práce s konkrétními didaktickými i nedidaktickými materiály (jednotlivé vyučovací metody, audio a video kazety, reklama, písně, kreslené seriály, atd.), která povede ke společnému zamyšlení, jak zvyšovat efektivnost jazykové výuky a jak uplatňovat inovační metodické prvky, díky jimž posluchači získají nejen základní jazykové kompetence a znalosti z oblasti reálií, ale které rovněž přispějí k vysokému stupni jejich motivace.
Osnova
  • 1. Simulace vyučovací hodiny cizího jazyka a diskuse nad použitou metodou. 2. Ukázky způsobů výuky různých gramatických jevů- výběr cvičení a jiných pomocných materiálů, zdůraznění problemů, které mohou vznikat u česky mluvících studentů při studiu portugalštiny. 1.Simulação e apresentação de uma aula de PLE e discussão da metodologia aplicada. 2. Apresentação de formas de ensino de diferentes temas gramaticais – escolha de exercícios e outros materiais de apoio, levantamente de áreas problemáticas em relação à língua checa.
Literatura
  • Galisson, Coste, Dicionário de didáctica das línguas, Almedina 1983
  • Álvares Pereira, EScrever em Português, Didácticas e Práticas, ASA 2000
  • Didácticas da Língua e da Literatura, Vol.I,II, Almedina -Coimbra 2000 - Faculdade de Coimbra
  • Ricardo Marques,M.E.; Didáctica das Línguas Estrangeiras, Universidade Aberta de Lisboa 1990
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a samostatnou prezentací studentů, při kterých student prokazuje schopnost uplatnit své teoretické znalosti v učitelské praxi.
Metody hodnocení
Seminář, je očekávána aktivní účast studenta; předmět je ukončen zkouškou.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020.