UZSJ1A104X Literatura española del romanticismo

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. José Luis Bellón Aguilera, PhD. (přednášející)
Garance
Mgr. Milada Malá, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obsahem kurzu je studium španělské literatury 1. poloviny 19. století. Úvodní část podává obecnou charakteristiku hlavních evropských myšlenkových a literárních proudů s důrazem na španělská specifika. Dále se výklad soustředí na kostumbrismus (Mariano José de Larra, Ramón Mesonero Romanos, Serafín Estébanez Calderón), romantickou poezii (José de Espronceda, José Zorrilla y Moral) a romantické drama (Francisco Martínez de la Rosa, Ángel de Saavedra, duque de Rivas, José Zorrilla y Moral, Juan Hartzenbusch, Antonio García Gutiérrez). Seminární část je věnována překladu a komentáři vybraných reprezentativních textů. Vyučovací jazyk španělština. Cíle kurzu: 1. Student se má orientovat v literatuře 1. pol. 19. století 2. Má být schopen samostatně analyzovat a komentovat šp. psaný literární (básnický i prozaický) text. 3. Prostřednictvím samostatné četby se má seznámit s hlavními díly šp. romantismu.
Osnova
  • 1. Španělsko: splečenská a historická situace v 1. polovině 19. století.
  • 2. Španělský romantismus: charakteristika, hlavní představitelé, žánry.
  • 3. Španělská kostumbristická próza
  • 4. Španělská romantická poezie
  • 5. Španělské romantické drama
Literatura
  • Alborg, Juan Luis. Historia de la literatura Espanola. T. 4, El romanticismo. Madrid : Editorial Gredos, 1980. ISBN 84-249-3146-7.
  • Del Río, Ángel: Historia de la literatura espaňola, II., La Habana, 1968
  • García de la Concha, Historia de la Literatura espanola. Siglo XIX. Madrid, Espasa 1998.
  • Canavaggio, Jean, Historia de la Literatura Espanola.T.V. Barcelona, Ariel 1995.
Metody hodnocení
Přednáška, seminář
Zápočet - španělsky psaný esej na námět z předneseného okruhu látky. Účast na přednášce nepovinná.
diskuse, analýza a komentář literárních textů
Vyučovací jazyk
Španělština
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.