UZSJ2A116X Státní závěrečná zkouška magisterská

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: SZk.
Vyučující
doc. José Luis Bellón Aguilera, PhD. (přednášející)
doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Eva Lukavská, CSc. (přednášející)
Mgr. Milada Malá, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Daniel Vázquez Touriño, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Předpoklady
Absolutorium všech předepsaných povinných předmětů, dosažení předepsaného počtu kreditů, odevzdání magisterské diplomové nebo oborové práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Státní závěrečná zkouška má formu ústní komisionální zkoušky.
U jednooborového studia a u dvouoborového studia hlavního (diplomového) oboru se skládá ze dvou části: obhajoby diplomové práce a následné ústní zkoušky.
U dvouoborového vedlejšího (nediplomového) studia se skládá pouze z ústní zkoušky.
Při obhajobě diplomant/ka nejdříve krátce představí komisi svou práci (je možné formou prezentace či posteru) a následně se vyjádří k posudkům oponenta/ky a školitele/ky. Obhajoba probíhá v češtině či ve španělštině, dle výběru diplomanta/ky.
Při ústní oborové zkoušce si student vylosuje dvě otázky z jazykovědných okruhů, dvě otázky z literárněvědných okruhů a jednu otázku z četby. Zkoušení probíhá ve španělštině. Další oblastí je didaktika španělského jazyka, kde si student/ka vytáhne jednu otázku a kde zkouška probíhá v češtině. Seznamy otázek se nachází ve studijních materiálech v IS.
Cílem SZZk je prokázat, že student/ka má patřičné faktografické a metodologické znalosti z oboru a dokáže je zasadit do příslušného odborného i obecného kontextu. Dále má prokázat, že se student/ka orientuje v základní odborné literatuře a je schopen své poznatky aplikovat v praxi či obecném širším kontextu. V neposlední řadě se hodnotí i důstojný jazykový projev ve španělštině.
Osnova
  • 1. Obhajoba diplomové práce (u diplomových oborů)
  • 2. Ústní zkouška
Literatura
  • Oviedo, José Miguel, Historia de la literatura hispanoamericana. Tomo I-IV. Madrid, Alianza Editorial 1998-2005.
  • Bosque, I., V. Demonte (eds.) (1999): Gramática descriptiva de la lengua espaňola, Madrid, Espasa-Calpe.
  • Bělič, Oldřich, Forbelský, Jose, Dějiny španělské literatury. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1984.
  • ALCHAZIDU, Athena, Yolanda PÉREZ SINUSÍA a Paula GÓMEZ GONZÁLEZ. Esbozo de la historia de la literatura espaňola. AP BRNO. Brno: Anton Pasienka, 2004. 284 s. AP Brno. ISBN 80-902652-3-5. info
Výukové metody
Ústní zkouška
Metody hodnocení
ústní zkouška
Vyučovací jazyk
Španělština
Informace učitele
Okruhy a podrobnější seznam doporučené literatury, viz. studijní materiály.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/UZSJ2A116X