VHK_06 Kontrapunkt

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
4 hodiny. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. (přednášející)
Garance
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 28. 2. 15:00–16:40 N51, Pá 27. 3. 15:00–16:40 N51, Pá 24. 4. 15:00–16:40 N51, Pá 15. 5. 15:00–16:40 N51
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Úvodní kurz zaměřený na praktické zvládnutí základních technik vokálního a instrumentálního kontrapunktu.
Osnova
 • Přehled nejdůležitějších kontrapunktických situací v dějinném průřezu od Machauta po Bacha s přesahy do 19. a 20. století. S důrazem na německé (de la Motte) a české učebnice kontrapunktu (Šín, Hůla, Riesinger) jsou základní pravidla jednoduchého a dvojitého kontrapunktu představována za pomoci široce koncipované antologie ukázek (konfrontace partitur a nahrávek, u vokálních situací účastníci semináře často sami zpívají, aby lépe pronikli do podstaty analyzovaných ukázek.)
Literatura
  povinná literatura
 • HŮLA, Zdeněk. Nauka o kontrapunktu. 1. vyd. Praha: Editio Supraphon, 1985. 323 s. : n. info
 • ZARLINO, Gioseffo (1517-1590). Le Institutioni Harmoniche. Benátky 1562 (2. vyd.) online:http://imgbase-scd-ulp.u-strasbg.fr/displayimage.php?album=556&pos=0
  doporučená literatura
 • ŠÍN, Otakar. Nauka o kontrapunktu, imitaci a fuze. Praha: Fr. A. Urbánek a synové, 1936. viii, 196. info
  neurčeno
 • Hůla, Zdeněk: Nauka o kontrapunktu I., II. NKLHU 1957, 1959
Metody hodnocení
Písemný test + ústní zkouška v rozsahu zadaných otázek
Informace učitele
Požadavky pro ukončení předmětu: 1. Základní pojmy 2. Rozdělení kontrapunktu 3. Srovnání vokálního a instrumentálního slohu 4. Středověké církevní tóniny, charakteristické intervaly 5. Úprava řad, transpozice církevních tónin 6. Kontrapunktická vokální melodie 7. Konsonance a disonance ve vokálním kontrapunktu 8. Imitace a její druhy 9. Melodické a rytmické obměny 10. Kánon a jeho druny 11. Historické kánony 12. Převratný kontrapunkt, rozdělení, použití v instr. polyfonii 13. Barokní ciaccona a passacaglia 14. Barokní invence 15. Barokní fuga, její části, uplatnění fugy 16. Fugeta, fugáto 17. Expozice fugy 18. Provedení a závěr fugy 19. Vícenásobné fugy 20. Analýza polyfonních vět a forem
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/VHK_06