VH_104a Dmitri Shostakovich I

Faculty of Arts
Autumn 2020

The course is not taught in Autumn 2020

Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Jan Špaček (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.
Department of Musicology - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Jan Karafiát
Supplier department: Department of Musicology - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 9 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The one-year-long course is dedicated to the personality and works of the Soviet composer Dmitri D. Shostakovich, to his times, and to the reception and existing (mis)interpretation of his music.
Syllabus
  • English version is not available yet. For any questions please feel free to contact me via my email: spacek@mail.muni.cz .
Assessment methods (in Czech)
Podmínkou k udělení kolokvia po zimním semestru bude vypracování eseje. Rozsah práce záměrně nestanovuji žádný; pokud snad nějaká práce nevyhoví, bude to kvůli jejímu obsahu, nikoliv rozsahu. Předmětem zájmu bude život a dílo D. Šostakoviče od nejmladších let až po druhou světovou válku (1940; op. 59 včetně). Téma eseje nechť si každý zvolí sám a v případě nejistoty je se mnou prokonzultuje - nejlépe elektronickou poštou. Může se týkat jak obecnějších témat dané problematiky (v tom případě samozřejmě padá časová hranice 1940), tak i jednotlivých děl. Zde by kupříkladu bylo lze na zvoleném opusu (či skupině opusů) demonstrovat určité prvky či kontexty, které v něm figurují (například "srovnání policejních scén v operách Nos a Lady Macbeth," "vývoj hudebního jazyka raných symfonií," "prvky naturalismu ve zmíněných operách" či zkrátka "prvky jevu ,x' v díle ,y'" atp.). Pro snadnější rozhodování opět připomínám www link na přehledný seznam díla skladatelova: http://ovar.myweb.nl/shosopus/shosopus.htm Česky psaná literatura k tématu před rokem 1989 je z pochopitelných příčin problematická (ostatně i o tomto problému lze psát): Bajer, Jiří: Sovětská hudební kultura I. - II., Editio Supraphon, Praha, 1977;;; Jakovlev, M. (ed.): Dmitrij Šostakovič o době a o sobě 1926/1975, Supraphon, Praha, 1987 (orig. O vremeni i o sebe, Moskva 1980);;; Jůzl, Miloš: Dmitrij Šostakovič, Státní hudební vydavatelství, Praha, 1966;;; Káňa, Štěpán: Šostakovič a sovětská moc, in Proglas 9/2000. str. 31 až 38;;; Následující, vesměs anglicky psané publikace (i mnohé další) mám k dispozici. Obsah u sborníků a souborů studií bude snadno dostupný na Internetu. Podle zvoleného tématu umožním okopírování relevantních částí: Bartlett, Rosamund (ed.): Shostakovich in Context, Oxford University Press, Oxford, 2000;;; Brown, Malcolm Hamrick (ed.): Russian and Soviet Music - Essays for Boris Schwarz (1906-1983), UMI Research Press, Ann Arbor, Michigan, 1984;;; Fanning, David (ed.): Shostakovich Studies, Cambridge University Press, Cambridge, 1995;;; Fay, Laurel E.: Shostakovich: A Life, Oxford University Press, Oxford, 2000;;; Glikman, Isaak: Lettres a un ami, [z ruského originálu 'Pisma k drugu, Dmitri Šostakovič Isaaku Glikmanu', sest. Glikman, I., DSCH, Moskva/Kompozitor, St Petěrsburg, 1993] přeložila Luba Jurgenson, Albin Michel, Paris, 1994 (tuto publikaci nabízím pouze v anglickém překladu; v němčině jí však disponuje knihovna ÚHV);;; Ho, Allan B. a Feofanov, Dmitri (eds.): Shostakovich Reconsidered, Toccata Press, London, 1998;;; MacDonald, Ian: The New Shostakovich, Fourth Estate, London/Northeastern University Press, Boston, 1990; Oxford University Press, Oxford, 1991;;; Schwarz, Boris: Music and Musical Life in Soviet Russia, Enlarged Edition, 1917 - 1981, Indiana University Press, Bloomington, (2)1983 (doplněné vydání; (1)1972);;; Slonimsky, Nicolas: Music Since 1900, Schirmer Books, New York, (5)1994;;; Taruskin, Richard: Defining Russia Musically, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1997;;; Volkov, Solomon (ed.): Testimony: The Memoirs of Dimitri Shostakovich, as related to and edited by Solomon Volkov, překlad [z doposud nepublikovaného ruského originálu] Antonina W. Bouis, Hamish Hamilton, London/Harper and Row, New York, 1979;;; Wilson, Elisabeth: Shostakovich: A Life Remembered, Faber and Faber, London/Princeton University Press, Princeton, 1994;;; Yakubov, Manashir: Shostakovich 1906 - 1975 [souhrnný program k šostakovičovské koncertní sezóně 1998/99 London Symphony Orchestra], The London Symphony Orchestra, London, 1998;;;
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught once in two years.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Autumn 2002.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2020, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2020/VH_104a