VH_15a Collegium mixed choir

Faculty of Arts
Spring 2021
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Jan Špaček (lecturer)
Bc. Michaela Horváthová (assistant)
Bc. Paulína Kaššová (assistant)
Bc. Karolína Pavloková (assistant)
Guaranteed by
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.
Department of Musicology - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Jan Karafiát
Supplier department: Department of Musicology - Faculty of Arts
Prerequisites (in Czech)
Obvykle není požadována žádná zvláštní pěvecká zručnost. Je třeba pouze umět intonovat a dodržovat rytmus. Uvítám také šikovného klavíristu / klavíristku.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 180 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/180, only registered: 0/180, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/180
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 12 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
This course develops students' practical music activities. The participants rehearse and study various compositions according to actual vocal possibilities and analyze them from the point of view of musicians. Also frequent visits to concerts and operas outside Brno (especially in Prague, Bratislava and Vienna) are added to this course.
Syllabus
  • There are regualar rehearsals and/or seminar meetings with the tutor. For more information please see "Informace učitele" (below, in Czech) or contact Jan Špaček via e-mail.
Literature
  • ZENKL, Luděk. ABC hudební nauky. 7. rev. a dopl. vyd., v Edit. Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2000. 202 s. ISBN 8086385019. info
  • FUKAČ, Jiří and Ivan POLEDŇÁK. Úvod do studia hudební vědy (Introduction in the Studies of Musicology). 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1995. 146 pp. ISBN 80-706-7496-2. info
Teaching methods
group projects
homeworks
drills
excursions
rehearsals
Assessment methods
The conditions for getting the credits include regular (compulsory) attendance to rehearsals and to the concert(s).
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught each semester.
The course is taught: every week.
General note: Kurs probíhá v rámci projektu č. CZ.1.07/2.2.00/28.0044 Inovace uměnovědných studijních oborů na Filozofické fakultě MU, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Viz. www.phil.muni.cz/music/opvk.
The course is also listed under the following terms Autumn 1999, Autumn 2000, Autumn 2001, Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020.
  • Enrolment Statistics (Spring 2021, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2021/VH_15a