VH_718 Baroc Music and Rhetoric

Faculty of Arts
Spring 2007
Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
doc. PhDr. Pavel Sýkora, Ph.D. (lecturer), prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. (deputy)
Guaranteed by
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.
Department of Musicology - Faculty of Arts
Contact Person: Vlasta Taranzová
Timetable
Thu 8:20–9:55 J21
Prerequisites (in Czech)
VH_06 Counterpoint
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 12 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Náplní přednášky je vztah slova a hudby v období doznívající renesance a začínajícího baroka. Pozornost bude soustředěna na základní principy, které jsou v této době jednak teoreticky formulovány, jednak uváděny do praxe, tzn. hudebně-rétorické figury, afektová teorie apod. Jedním z východisek bude madrigalová tvorba v Itálii (benátská škola, Gesualdo Monteverdi aj.).
Syllabus (in Czech)
  • Tematické okruhy 1. Novoplatonismus a italské akademie 2. Harmonices mundi (Pythagoras – Boethius – Kepler) 3. Camerata 4. Hudebně-rétorické figury 5. Afektová teorie (Descartes, Vášně duše) 6. Madrigal 7. Heinrich Schütz – musicus poeticus 8. Stile concitato (Monteverdi) Studijní literatura: Anzenbacher, Arno: Úvod do filozofie. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1991. Arnold, Denis – Arnold, Elsie M.: Monteverdi, Claudio (Giovanni Antonio). In: The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Ed. by Shanley Sadie. (l980) Vol. 12, s. 514-534. Arnold, Denis: Stile concitato. In The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Ed. by Shanley Sadie. (l980) Vol. 18, s. 145. Bartel, Dietrich: Handbuch der musikalischen Figurenlehre. Laaber-Verlag, Freiburg 1987. Boëthius. Poslední Říman. Vyšehrad, Praha 1982. Bohadlo, Stanislav: Materiály ke studiu dějin hudby, estetiky a sociologie. Díl III. Období baroka. Pedagogická fakulta, Hradec Králové 1988. Branberger, Jan: René Descartes, filosof hudby. Příspěvek k dějinám hudební estetiky. Nákladem vlastním, Praha 1933. Buelow, George J.: Rhetoric and music. In The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Ed. by Shanley Sadie. (l980) Vol. 15, s. 793-803. Bukofzer, Manfred F.: Hudba v období baroka. Od Monteverdiho po Bacha. Opus, Bratislava 1986. Curtius, Ernst Robert R.: Evropská literatura a latinský středověk. Triáda, Praha 1998. Kap. Manýrismus, s. 292-325. Černý, Miroslav K.: Hudba antických kultur. Univerzita Palackého, Olomouc 1995. Descartes, René: Vášně duše. Mladá fronta, Praha 2002. Dykast, Roman: Hudba věku melancholie. TOGGA, Praha 2005. Eggebrecht, Hans Heinrich: Heinrich Schütz: musicus poeticus. Heinrichshofens Verlag, Wilhelmshaven 1984. Einstein, Alfred: Od renesance k hudbě dneška. Editio Supraphon, Praha 1968. Einstein, Alfred: The Italian Madrigal. Princeton 1949. Feldman, Martha: City Culture and the Madrigal at Venice. University of California Press, London 1995.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught only once.

  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2007/VH_718