VH_719b Úvod do studia world music II.

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Aleš Opekar, CSc. (přednášející), PhDr. Petr Macek, Ph.D. (zástupce)
Garance
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé sudé úterý 14:00–17:40 N43
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Dvousemestrální přednáškový kurs.
Výuka probíhá formou přednášek jednou za čtrnáct dní.
Cílem předmětu je uvést studenty do specifické problematiky hudebních projevů různých etnických skupin a vzájemných fúzí mezi etnickou hudbou celého světa a soudobými hudebními trendy a technologiemi, tzv. world music.
Student by měl v závěrečném testu každého z obou semestrů prokázat získaný přehled o typických hudebních projevech jednotlivých teritorií a základních trendech rozvoje world music na současné hudební scéně.
Osnova
 • vymezní pojmů, defenice termínů, vztah mezi studiem world music, folkloristikou, etnomuzikologií a hudební antropologií
 • Afrika západní
 • Afrika střední, východní a jižní
 • Dálný východ
 • Indie
 • Středozemí
 • Arábie
 • Pacifik a Austrálie
 • Severní Amerika
 • Karibik a Latinská Amerika
 • Evropa a keltská oblast
 • česká a slovenská world music
 • opakování, pohledy napříč teritorii (židovská, romská hudba ap.)
Literatura
 • PLOCEK, Jiří. Hudba středovýchodní Evropy. Vydání první. Praha: Torst, 2003. 125 stran. ISBN 8072152033. info
 • KURFÜRST, Pavel. Hudební nástroje. Vyd. 1. Praha: Togga, 2002. 1168 s. ISBN 809029121X. info
Výukové metody
Přednášky s hudebními ukázkami.
Metody hodnocení
Ukončení kurzu má dvě varianty: písemný test a esej na téma předem schválené vyučujícím.
Informace učitele
Literatura
Aron, Simha. Frank, Alvarez-Pereyre. ´The Holistic Approach to Ethnomusicological Studies´ in: The World of Music 28, 1986
Barlow, Sean. Afropop: Contemporary African Music, Book Sales Inc.: New York 1998
Československá vlastivěda, díl III – ´Lidová kultura´. Praha: Horizont 1968
Dorůžka, Petr. ´World music – Něco, co hýbe ušima´ in Beaty, bigbeaty, breakbeaty. Průvodce moderní hudbou 90. let. Praha: Maťa 1998
Ewens, Graeme. Africa O-Ye. Guiness: Londýn 1991
Jurková, Zuzana a kol. Kapitoly o mimoevropské hudbě. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci 2001
Jurková, Zuzana. Horáková, Kateřina. Etnická hudba ve škole, Praha: Multikulturní centrum 2001
Jurková, Zuzana (ed.). Romská hudba na přelomu tisíciletí. Sborník referátů z etnomuzikologické konference. Praha: Saga, FHSUK
Justoň, Zdeněk. Hudba přírodních národů. Praha: Jazzová sekce 1996
Košťál, Arnošt. Kapitoly z etnomuzikologie. Praha 1987, 1992
Kurfürst, Pavel. Hudební nástroje. Praha: Togga 2002
Marek,Vlastimil. Tajné dějiny hudby. Zvuk a ticho jako stav vědomí. Praha: Eminent 2000
Marek, Vlastimil. Hudba jinak. Hudební nástroje a styly, které mohou zlepšit vaše zdraví a změnit váš životní styl. Praha: Eminent 2003
Marre, Jeremy. Charlton, Hannah. Beats of the Heart. Popular Music of the World, New York: Pantheon Books 1985
Matoušek, Vlastislav. ´Prehistorie hudebních nástrojů (z pohledu etnomuzikologie)´, sborník Antropologické symposium, Nečtiny 30.6.-1.7.2000
Matoušek, Vlastislav. Rytmus a čas v etnické hudbě. Praha: Togga 2003
Moravčík, Jiří. V tlamě afrického krokodýla. Portréty hvězd africké hudby. Praha: Signeta 2006
Moravčík, Jiří. Keltská hudba. Praha: Torst 2004
Nettl, Bruno. Theory and Method in Ethnomusicology. Londýn 1964
Nettl, Bruno. The Study of Ethnomusicology. Londýn 1983
Nettl, Bruno. Bohlman, Philip V. (ed.): Comparative Musicology and Anthropology of Music. Chicago 1991
Neuenfeldt, Karl (ed.). The Didjeridu: From Arnhem Land to Internet. Sydney: John Libbey & Comp., Perfect Beat 1997
Neuman, Saša. Reggae. Praha: Torst 2005
Opekar, Aleš. ´The Influence of Czech Folklore on Czech Rock Music´. Sborník Popular Music – Style and Identity, ed. Will Straw, Montreal 1995, s. 229–231.
Opekar, Aleš. ´Etnická hudba - základ pop music 21. století´. Trištvrte revue, 2000, č. 3, s. 16–17
Přibylová, Irena. Uhlíková, Lucie (ed.). Od folkloru k world music. Sborník příspěvků z mezinárodního kolokvia. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko 2003
Plocek, Jiří. Hudba středovýchodní Evropy. Praha: Torst 2003
Poledňák, Jiří. Fukač, Jiří. Úvod do studia hudební vědy. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého 1995
Reck, David. Music of the Whole World. Da Capo Press: New York 1997 Roberts, John Storm. The Latin Tinge. The Impact of Latin American Music on the United States. New York: Oxford University Press 1979 Sharma, Elizabeth. Music Worldwide. Cambridge University Press: Cambridge 1998
Shepherd, John. Horn, David. Laing, Dave (ed.). Continuum Encyclopedia of Popular Music of the World: Locations. Volume III: Caribbean and Latin America. Volume IV: Norht America. Volume V: Asia and Oceania. Volume VI: Africa and the Middle East. Volume VII: Europe. Londýn, New York: Continuum 2005
Šnejerson, G. M. Hudební umění Číny. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění 1955
World Music, The Rough Guide. Africa, Europe and the Middle East. Londýn 1999
World Music, The Rough Guide. Latin and North America, Caribbean, India, Asia and Pacific. Londýn 2000
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2010, jaro 2013, jaro 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/VH_719b