VH_764 Music and the Antiquity

Faculty of Arts
Autumn 2014
Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
doc. PhDr. Pavel Sýkora, Ph.D. (lecturer), prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D. (deputy)
Guaranteed by
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.
Department of Musicology - Faculty of Arts
Contact Person: Vlasta Taranzová
Supplier department: Department of Musicology - Faculty of Arts
Timetable
Thu 9:10–10:45 N42
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 13 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Základní osnovou přednášky je pojetí antiky jako jednoho z kořenů evropské hudby. Reflektována budou následující témata: antická hudební teorie, filosofie, rétorika, mytologie, literatura a umění. Tyto jevy budou sledovány v průběhu vývoje evropského hudebního myšlení od svých antických počátků až po současnost.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Hudba v antickém Řecku a Římě – řecká hudební teorie (Aristoxenos).
  • 2. Ohlas antické filosofie – harmonia mundi (Pýthagorás, Boëthius, Kepler, Hindemith).
  • 3. Význam antické rétoriky pro vznik barokní hudby – musica poetica (Cicero, Quintilianus, Burmeister).
  • 4. Afektová teorie a její kořeny v dílech starověkých filosofů – imitazione delle parole (Platón, Ficino, Caccini, Monteverdi).
  • 5. Genere concitato – teorie hlasových rejstříků (Monteverdi).
  • 6. Parodie antického mýtu v hudebním divadle (Ovidius, Dürrenmatt, Monteverdi, Gluck, Offenbach, Strauss, Stravinskij, Martinů aj.).
  • 7. Střet apollinského a dionýského principu (Nietzsche, Stravinskij).
Teaching methods (in Czech)
Přednášky s audiovizuálními ukázkami, diskuse.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught only once.
The course is also listed under the following terms Spring 2011, Spring 2015.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2014, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2014/VH_764