EN

FF:VH_804a Dějiny hudby IV. A - Informace o předmětu

VH_804a Dějiny hudby: klasicismus A

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/1/0. 4 kr. (plus 1 za zk). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Jana Perutková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Ukončení formou zkoušky je určeno jednooborovým studentům.
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kursu bude student schopen: 1) porozumět a vysvětlit hudbu období klasicismu 2) definovat jednotlivé hudební směry v rámci období klasicismu 3) analyzovat insntrumentální hudbu klasicismu 4) analyzovat vokálně instrumentální hudbu klasicismu 5) interpretovat texty z vybraných traktátů doby klasicismu
Osnova
 • Kurs bude věnován vybraným filosofickým, sociologickým, estetickým a hudebním problémům daného období. Bude se zabývat sondami do směrů typu galantní sloh, Wiener Klassik, Empfindsamkeit, Sturm und Drang. Zdůrazněn bude přínos skladatelů českého původu. Osvícenství jakožto filosofický a estetický problém. Kořeny nového stylu - Pergolesi aj. Italská sinfonie a árie da capo jako hybatelé stylového vývoje. Galantní sloh - Krebs, Benda ad. Empfindsamkeit - C. Ph. E. Bach a ostatní příslušníci rodiny Bachů. Empfinsamkeit jako společenský fenomén v Německu. Mannheimská škola (Stamic). Berlínská písňová škola - Benda, Reichardt. Wiener Klassik. Přínos skladatelů českého původu k tomuto slohu. Vztah Mozarta a Beethovena k českým zemím. Důležité žánry: smyčcový kvartet, klavírní sonáta, symfonie. Teoretické spisy o hudbě - Krause, Bach, L. Mozart, Quantz.
Literatura
 • BURNEY, Charles. Hudební cestopis 18. věku. Praha, 1966. info
 • BACH, Carl Philipp Emanuel. Úvaha o správném způsobu hry na klavír. Translated by Vratislav Bělský. Brno: Paido, 2002. 390 s. ISBN 8073150255. info
 • QUANTZ, Johann Joachim. Pokus o návod jak hrát na příčnou flétnu. Překl. V. Bělský. Praha: Editio Supraphon, 1990. ISBN 80-7058-187-5. info
 • KROUPA, Jiří. Alchymie štěstí 1770-1810 : pozdní osvícenství a moravská společnost. První (vydáno 1987). Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 1986. 317 s. info
 • JÍROVEC, Vojtěch. Vlastní životopis. Vyd. Fr. Bartoš. Praha, 1940. info
 • HILDESHEIMER, Wolfgang. Mozart. Translated by Jozef Bžoch. Vyd. 1. Bratislava: OPUS, 1989. 391 s., [3. ISBN 80-7093-000-4. info
 • DITTERSDORF, Karl Ditters von. Vzpomínky hudebníka XVIII. století. Praha, 1959. info
 • MOZART, Leopold. Důkladná škola hry na housle. Přel. V. Bělský. Praha: Ivan Černý, Temperamet 430, 2000. ISBN 80-902689-1-9. info
 • QUANTZ, Johann Joachim. Versuch einer Anweisung, die Flöte traversiere zu spielen. Edited by Hans-Peter Schmitz - Horst Augsbach. 3. Aufl. Kassel: Bärenreiter-Verlag, 2000. 424 s. ISBN 3-7618-1390-2. info
 • KRONES, Hartmut. Ludwig van Beethoven : sein Werk - sein Leben. Wien: Holzhausen, 1999. xviii, 275. ISBN 3-85493-002-X. info
 • PEČMAN, Rudolf. K pravosti Myslivečkových autografů. SPFFBU, Brno: Masarykova univerzita, 1996, roč. 1996, H, s. 5-11. ISSN 0231-522X. info
 • RAMPE, Siegbert. Mozarts Claviermusik :Klangwelt und Aufführungspraxis : ein Handbuch. Kassel: Bärenreiter, 1995. 402 s. ISBN 3-7618-1180-2. info
 • PEČMAN, Rudolf. Begriff des "gemischten Geschmacks" bei Johann Joachim Quantz im Kontext der gesellschaftlichen und künstlerischen Entwicklung. In Colloquium Musica ac societas. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1994. s. 181-185. ISBN 80-210-1047-9. info
 • BEK, Mikuláš. Der liberale Geschmack - die Verwandlungen des Geschmacksbegriffs um 1800. In Colloquium Musica ac societas (1740-1815). 1. vyd. Brno: Filozofická fakulta MU, 1994. s. 21-24. ISBN 80-210-1047-9. info
 • MACEK, Petr. Musica ac societas (1740 - 1815). Sborník z mezinárodního hud. vědného kolokvia Brno 1989, řada 24. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 206 s. ISBN 80-210-1047-9. info
 • BACH, Carl Philipp Emanuel. Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen :Faksimile-Reprint der Ausgaben von Teil I, Berlin 1753 (mit den Ergänzungen der Auflage Leipzig 1787) und Teil II, Berlin 1762 (mit den Ergänzungen der Auflage Leipzig 1797) : [mit modern geschlüssel. Edited by Wolfgang Horn. Kassel: Bärenreiter, 1994. xvi, 135. ISBN 3-7618-1199-3. info
 • PEČMAN, Rudolf. Die Mannheimer Schule und Josef Mysliveček. In Beitraege zur Mittelrheinischen Musikgeschichte 31. Mainz: B. Schott, 1993. s. 75-83. ISBN 3-7957-1333-1. info
 • PEČMAN, Rudolf. Johann Christian Bach und Josef Mysliveček. SPFFBU, Brno: Masarykova univerzita, 1993, roč. 1993, H 25, s. 25-31. ISSN 0231-522X. info
 • PALAZZOLO, Luca. Il tocco cantante :Jan Ladislav Dussek, compositore e virtuoso tra Mozart e Clementi. Bologna: Akademos, 1992. 219 s., [8. ISBN 88-7096-077-3. info
 • Wort und Ton im europäischen Raum : Gedenkschrift für Robert Schollum : Dokumentation der 2. Arbeitstagung Zur Geschichte des Wort-Ton-Verhältnisses im europäischen Raum, 11. bis 13. November 1982. Edited by Hartmut Krones. Wien: Böhlau Verlag, 1989. 186 stran. ISBN 3205052005. info
 • Sonata forms. Edited by Charles Rosen. Rev. ed. New York: W.W. Norton, 1988. 415 s. ISBN 0393302199. info
 • VÍT, Petr. Estetické myšlení o hudbě : (České země 1760-1860). Praha: Academia, 1987. 99 s. info
 • BEETHOVEN, Ludwig van. Listy o umění, lásce a přátelství [Beethoven, 1974]. Edited by Bohumil Plevka. Vyd. 3. Praha: Panton, 1974. 189 s., [3. info
 • ROSEN, Charles. The classical style : Haydn, Mozart, Beethoven. London: Faber and Faber, 1971. 467 s. : i. ISBN 0-571-10234-4. info
 • LORENZO DA PONTE. Paměti [Lorenzo da Ponte, 1970]. Praha: Supraphon, 1970. info
 • PEČMAN, Rudolf. Skladatel Josef Mysliveček a jeho jevištní epilog : listy z dějin neapolské opery., Obrazové a notové přílohy : Josef Mysliveček., Obrazové přílohy (Variant.). 1967. 79 s. obr. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
písemný test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, podzim 2015, jaro 2016, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/VH_804a