VIK21A06 Computer Literacy

Faculty of Arts
Autumn 2000
Extent and Intensity
1/1/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Ing. Zdeněk Kadlec, Dr. (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Pavla Kánská
Department of Psychology - Faculty of Arts
Contact Person: PhDr. Pavla Kánská
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Předmět si klade za úkol seznámit studenty s funkcí a různými způsoby využití počítače. Je zaměřen především prakticky. Formou počítačových cvičení mají studenti získat základní návyky, nutné pro obsluhu počítače, jako je ovládání grafických uživatelských rozhraní pomocí myši a klávesnice, spouštění aplikací ve víceúlohových operačních systémech, získání základního přehledu o hardware a periferiích počítače z hlediska uživatele, orientace v prostředí počítačových sítí, především WWW, schopnost správně zvládnout chybové stavy počítače a pod. Výklad není zaměřen na konkrétní aplikace, ale na typy aplikací, se kterými se uživatel může setkat. Cílem je, aby se student při setkání s konkrétním programem rychle zorientoval a byl schopen ho využívat.
Literature
  • HLAVENKA, Jiří. Jak na počítač : poprvé u počítače. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 1999. 116 s. ISBN 8072262556. info
  • HLAVENKA, Jiří. Texty v programu Word. Illustrated by Jakub Dvorský. Praha: Computer Press, 1999. 95 s. ISBN 8072262572. info
  • HLAVENKA, Jiří. Výkladový slovník výpočetní techniky a komunikací : 5500 pojmů z oblasti výpočetní techniky : přes 7000 křížových vazeb : výklad anglických i českých odborných i českých odborných pojmů. 3. vyd. Brno: Computer Press, 1997. x, 452. ISBN 8072260235. info
  • HLAVENKA, Jiří and Petr SAMŠUK. První kroky s počítačem. 2. dopl. vyd. Praha: Computer Press, 1995. 100 s. ISBN 80-85896-37-0. info
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Autumn 2001.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2000, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2000/VIK21A06