VIK22A04 AACR2R

Faculty of Arts
Spring 2004
Extent and Intensity
1/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Ing. Zdeněk Kadlec, Dr. (lecturer)
Mgr. Hana Metyšová (seminar tutor)
Guaranteed by
PhDr. Pavla Kánská
Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Contact Person: Helena Bednářová
Timetable
each odd Friday 8:20–9:55 48
 • Timetable of Seminar Groups:
VIK22A04/01: No timetable has been entered into IS. H. Metyšová
VIK22A04/02: No timetable has been entered into IS. H. Metyšová
VIK22A04/03: No timetable has been entered into IS. H. Metyšová
VIK22A04/04: No timetable has been entered into IS. H. Metyšová
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The course is aimed at providing students with the basic theoretical and practical knowledge of descriptive cataloguing based on international standards which has been accepted and implemented in the Czech Republic Structure of bibliographic record & Cataloguing rules (international integration of rules - development of Czech cataloguing rules) & Typology of formats & Exchange formats & UNIMARC/Bibliographic Format and UNIMARC/Authorities (creation - development - structure) & AACR2R (structure - content) & "Czech Rule Interpretations" & Basic rules of descriptive cataloguing
Syllabus (in Czech)
 • Systém, informační systém, knihovní systém, základní pojmy.
 • Informační systém knihovny, katalog, funkce, data, požadavky, rozdělení do modulů, generace, příklady, srovnání.
 • Vývoj technologií ovlivňujících knihovnictví, média, typy dokumentů.
 • Standardizace, problémy konzistence dat a zpětné kompatibility, vývoj standardů, standardy v knihovnictví.
 • Bibliografický popis dokumentů, bibliografický záznam jako model dokumentu, pravidla pro vytváření záznamů, pravidla pro obsah a formu záznamů, AACR, ISBD, MARC.
 • Přístup k bibliografickým záznamům, selekční údaje, záhlaví, autoritní báze, vyhledávání.
 • Funkční požadavky na bibliografické záznamy, revize pravidel, nové trendy a alternativy v popisu dokumentů.
Literature
 • VODIČKOVÁ, Hana. 36 let od konání pařížské konference o katalogizačních principech. Národní knihovna, 8, 1997, č. 2, s. 68-71.
 • STOKLASOVÁ, Bohdana. Vývoj katalogizačních pravidel v České republice ve 20. století aneb marné vzdorování zahraničním vlivům. Národní knihovna, 10, 1999, č. 2, s. 55-62.
 • ŽABIČKOVÁ, Petra. Technické aspekty výměny bibliografických záznamů. Brno : Sdružení knihoven České republiky, 2000. ISBN 80-86249-10-7
 • KATUŠČÁK, Dušan. Bibliografická komunikácia : výmena bibliografických údajov. 1. vyd. Bratislava : Slovenská technická knižnica - Centrum VTI SR, 1994. ISBN 80-85165-47-3
 • UNIMARC manuál : bibliografický formát. 1. české vyd. Praha : Národní knihovna České republiky, 1996. Aktualizace: Dodatek 1. 1998 ; Dodatek 2. 1999. ISBN 80-7050-252-5
 • UNIMARC/Autority : univerzální formát pro autority. 1. české vyd. Praha : Národní knihovna České republiky, 1995. ISBN 80-7050-206-1
 • Anglo-americká katalogizační pravidla, druhé vydání, revize 1988. 1. české vyd. Praha : Národní knihovna, 1994. ISBN 80-7050-187-1
 • http://www.nkp.cz/standard/standard1.htm
 • HÁJKOVÁ, Zuzana - VOCHOZKOVÁ, Hana. Pravidla AACR2. Čtenář, 2000, roč. 52, č. 2-11.
Language of instruction
Czech
Teacher's information
http://knihomol.phil.muni.cz/vik
The course is also listed under the following terms Spring 2001.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2004/VIK22A04