EN

FF:VIKBA01 Informační věda 1 - Informace o předmětu

VIKBA01 Informační věda 1

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Michal Lorenz, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 10:00–11:40 D22
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
První část motivačně zaměřeného propedeutického předmětu, který objasňuje podstatu, smysl, základy, terminologii, dosavadní vývoj, aktuální stav a další možný vývoj vědního a studijního oboru informační věda, který tvoří teoretické jádro akreditovaného studijního oboru 7201 Informační studia a knihovnictví.

Na konci kurzu by studenti měli být schopni popsat:
. koncepty informace, informačního systému, dokumentu, digitalizace a jejich omezení
. význam zprostředkování informací a znalostí
Osnova
 • Informace v pojetí teorie informace.
 • Informace jako psychofyziologický jev a proces - vědomí, paměť, endocept.
 • Potenciální informace a data cirkulující v technických zařízeních.
 • Informace jako výraz různorodosti v objektech a procesech živé a neživé přírody - informační fyzika, biologické informace.
 • Data-informace-znalost-moudrost.
 • Teorie popírající existenci informace. Systémová teorie, systém, informační systém a jeho druhy.
 • Informace jako komunikace.
 • Dokument, dokumentace, dokumentalistika. Elektronické zdroje a jejich základní vlastnosti.
 • Informace jako identita v kyberprostoru, proflekse
 • Umělá inteligence. Kybernetika.
Literatura
 • BROWN, John Seely – DUGUID, Paul. The Social Life of Information. Boston : Harvard Business School Press, 2000. 330 p. ISBN 1-57851-708-7.
 • MARCHIONINI, Gary. Information concepts: from books to cyberspace identities. San Rafael, Calif.: Morgan & Claypool, c2010, 91 s. ISBN 9781598299625.
 • CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení : úvod do informační vědy. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1998. 179 s. ISBN 8071847674. info
 • SMETÁČEK, Vladimír [PhDr.]. Lidé a informace. 1. vyd. Praha: Albatros [Praha], 1981. 337 s. info
Výukové metody
Metody výuky: Přednášky, vzdělávací videa, krátké referáty na zadaná témata, diskuse. Seznámení se s výklady a definicemi základních odborných termínů promítáním výkladů a definicí TDKIV a s odbornou literaturou oboru. Studenti dostanou k povinnému prostudování část knihy John Seely Browna a Paula Duguida - The Social Life of Information s dalšími odkazy na literaturu ke studiu. Další doporučenou literaturu jim přednášející budou zadávat v průběhu výuky.
Metody hodnocení
Požadavky na ukončení: Absolvování kolokvia o konceptu informace,včetně odpovídající části knihy BROWN, John Seely – DUGUID, Paul. The Social Life of Information. Boston : Harvard Business School Press, 2000. 330 p. ISBN 1-57851-708-7. Písemný test hodnocený podle získaných bodů.
Další komentáře
Studijní materiály
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/VIKBA01