VIKBA05 Transformace dat pomocí počítače

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jan Martinek (přednášející)
Bc. Radek Dobrovolný (pomocník)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 21. 9. 16:00–17:40 D22, Pá 5. 10. 16:00–17:40 B2.33, Pá 12. 10. 16:00–17:40 D22, Pá 19. 10. 16:00–17:40 B2.33, Pá 26. 10. 16:00–17:40 B2.33, Pá 2. 11. 16:00–17:40 D22, Pá 9. 11. 16:00–17:40 B2.33, Pá 16. 11. 16:00–17:40 B2.33, Pá 23. 11. 16:00–17:40 D22, Pá 30. 11. 16:00–17:40 B2.33, Pá 7. 12. 16:00–17:40 B2.33, Pá 14. 12. 16:00–17:40 D22
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu porozumění možnostem práce s daty v počítači.

Počítač často vnímáme jako nástroj pro snadné vkládání, ukládání a čtení dat skrze dostupná rozhraní – ať už jde o texty, hudbu, videa či multimediální a interaktivní obsahy. Tento předmět se soustředí na v předchozím výčtu chybějící aktivitu: transformaci dat. Studenti se naučí strukturovat vkládané informace, aby s nimi bylo možné provádět další operace, a jak provádět tyto operace – pomocí jednoduchého textového editoru, tabulkového procesoru, databáze nebo jednoduchými skripty.

Předmět je vyučován hybridní formou – zadané texty čtou a úkoly plní studenti před společným seminářem, na němž je povinná účast.
Osnova
 • Práce s textem
  - 23. září: Úvodní setkání, požadavky – dorovnání základních kompetencí
  - 30. září: Typografie a sémantika a sémantické značení dokumentu
  - 7. října: Značkovací jazyky: HTML, Markdown
  - 14. října: Pokročilá práce s textovým editorem – najít a nahradit, regulární výrazy
 • Práce s tabulkovými daty
  - 21. října: Popis objektu pomocí hodnot v tabulce
  - 28 října: Práce s daty – formule
 • Práce s databází
  - 4. listopadu: Vazby mezi tabulkami – role identifikátorů
  - 11. listopadu: Výběry dat – SELECT
 • Úvod do skriptování
  - 18. listopadu: První kroky
  - 25. listopadu: Proměnné a cyklus for
  - 2. prosince: Podmínky
  - 9. prosince: Pracujeme s textem pomocí skriptu
  - 16. prosince: Závěrečná lekce
Literatura
  povinná literatura
 • Bueno, Carlos. Lauren Ipsum: a story about computer science and other improbable things. ISBN 978-1-59327-574-7. William Pollock, San Francisco 2014.
 • Knihy a typografie. Edited by Martin Pecina. 2. vyd., rozš. Brno: Host, 2012. 308 s. ISBN 9788072948130. info
  neurčeno
 • Google.com. (n.d.). Retrieved September 10, 2015, from http://www.google.com
Výukové metody
- e-learning
- peer assesment
- povinné semináře (pro kombinované studenty v povinných termínech)

Rolí seminářů v kurzu je
- pobavit se o přečtených textech,
- probrat problémy, které se objevily při zpracování úkolů,
- nastínit práci v dalším týdnu a
- obecně sdílet jakékoli další zkušenosti.
Metody hodnocení
Předmět je hodnocen průběžně. Hodnocení je složeno z vzájemného hodnocení zpracovaných úkolů (v elearningu kisk.peerblender.com) a splnění závěrečného testu. Každý týden je zadána četba a úkol, který se skládá z několika otázek. Studenti zpracují na základě četby úkoly a následně ohodnotí pěti jiným studentům jejich úkoly.

Průběžné hodnocení
Za každý úkol je možné získat až 3 body. Získané body se studentům započítají pouze za podmínky, že zhodnotí pěti dalším studentům jejich úkoly – tj. okomentují úkol na základě stanovených parametrů a za celkové zpracování udělí hodnocení v rozsahu 0–3 body.
Proti hodnocení je možné se odvolat do dne, kdy se koná následující seminář (včetně) – vyučující či pomocník mohou rozhodnout o oprávněnosti odvolání. Hodnocení je prováděno anonymně, ale po skončení lhůty pro odvolání je deanonymizováno.

Cyklus hodnocení
Cyklus hodnocení se skládá z období zpracování úkolu, období pro hodnocení a období pro podávání námitek.

Závěrečný test
Podmínkou splnění kurzu je zisk 65 % bodů v závěrečném testu. Za zisk nad 90 % získá student 3 body k celkovému hodnocení (celkové hodnocení tak může narůst až na 36 bodů).
Hodnotící stupnice (upraveno po snížení počtu hodnocených lekcí na 11)
- 30 a více bodů: A
- 26 a více bodů: B
- 23 a více bodů: C
- 19 a více bodů: D
- 16 a více bodů: E
- méně než 16 bodů: F

Pomocník
V kurzu je možné stát se pomocníkem: Pokud se domníváte, že již znalosti a dovednosti vyučované v kurzu – alespoň z velké části – ovládáte, nemusíte se celý semestr nudit. Můžete posunout své výukové cíle v tomto kurzu blíže k mentorskému přístupu a pomáhat ostatním s řešením problémů, na které narazí. V kurzu pak budete hodnoceni na základě výkazů o činnosti, v němž budete zmiňovat rozhodnuté spory a konzultace problémů (bude upřesněno) a namísto závěrečného testu budete v týmu jeho hodnotitelů.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/VIKBA05

Nahoru | Aktuální datum a čas: 12. 12. 2018 00:17, 50. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému