VIKBA09 Referenční služby 1

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0/10. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Alexandra Škyříková (přednášející)
PhDr. Markéta Bočková (cvičící)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem je seznámit studenty knihovnictví s aktuálním stavem praxe v oblasti referenčních služeb.
Prezenční studenti: Praktická příprava referenčních služeb probíhá v knihovně FF MU v týdenních blocích (pondělí až pátek) vždy od 15 hod. do 20 hod. Prezenční studenti si zapisují k předmětu seminární skupiny. Kombinovaní studenti: Studenti vypracuji seminární práci na zadaná témata z okruhu ISK nebo mohou absolvovat praktickou přípravu v ÚK FF. Kombinovaní studenti si zapisují seminární skupiny jen v případě, že referenční služby 1 absolvují v ÚK FF. Referenční služby patří mezi základní služby knihovny. Pracovníci, kteří je poskytují, by měli dosáhnout vysokoškolského vzdělání v oboru informačních studií a knihovnictví nebo v oborech příbuzných. Díky rozvoji informačních technologií se i referenční služby velmi progresivně rozvíjejí a umožňují tak uplatnění flexibilním osobnostem se zájmem o celoživotní vzdělávání.
Osnova
  • Prezenční studium:
  • Předmět studentům umožní praktické seznámení s referenčními službami v knihovně formou řízené praxe v Ústřední knihovně FF MU u referenčních pultů v plném provozu. Studenti se v průběhu praxe naučí samostatně naplňovat definici referenčních služeb, ve které se říká: „Referenční služby mají za úkol zprostředkovat požadovanou informaci, ať už přímo, nebo odkazem na způsob, jak ji získat, či na pramen, v němž je obsažena“. Součástí předmětu je úkol zaměřený na vyhledávání v katalozích knihoven a databázích. Odborní pracovníci knihovny seznámí studenty v průběhu praxe s knihovními činnostmi. V Referenčních službách 1 se jmennou katalogizací.
  • Kombinované studium:
  • řízená praxe v ÚK FF nebo tutorování a případné konzultace při plnění zadaného tématu seminární práce
Literatura
  • Reference and information services : an introduction. Edited by Richard E. Bopp - Linda C. Smith. 4th ed. Santa Barbara, Calif.: Libraries Unlimited, 2011. xxiii, 743. ISBN 9781598848175. info
  • CEJPEK, Jiří. Proměny let devadesátých : knihovnictví na prahu informačního věku - děje, myšlenky a názory. Praha: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, 2005. 79 s. ISBN 8085851156. info
Výukové metody
Prezenční studium: úvodní přednáška na začátku semestru, instruktáž referenčními knihovníky, odborný dohled, závěrečná skupinová evaluace na konci semestru Kombinované studium: domácí práce
Metody hodnocení
Prezenční studium:
řízená praxe - ústní hodnocení kvality práce
Kombinované studium:
hodnocení odevzdaných domácích prací
Informace učitele
Povinná výuka v pátek 23. 2. 2018 od 14:10 - 15:45 v učebně U34.
Denní rozvrh: po - pá 15 - 20 hod ... v pondělí se hlaste u informačního pultu v ÚK FF
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 11. 12. 2018 23:37, 50. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému