VIKBA14 Digitální kompetence

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Michal Černý (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 10:00–11:40 K32
Předpoklady
VIKBA05 Transformace dat
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je ukázat širší kontext digitálních kompetencí. Vycházíme přitom z DigComp, který definuje pět kompetenčních oblastí, v rámci kterých by se měl každý občan rozvíjet. Snaží se ukázat, jak jednotlivé kompetence ovlivňují a mění informační společnost a jaké dopady může mít jejich rozvoj nebo naopak absence. Současně se snaží také o jejich praktické prohloubení.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
 • Definovat a kriticky reflektovat digitální kompetence
 • Pracovat sám, i v týmu s Evropským referenčním rámcem
 • Chápat vztah informační společnosti a digitálních kompetencí
 • Zapojovat se do rozvoje digitálních kompetencí v konkrétních týmech
 • Využívat vhodné nástroje k jednotlivým kompetenčním okruhům
 • Kriticky reflektovat DigComp
 • Osnova
  • Kurz kopíruje DigComp:
  • Úvodní vymezení digitálních kompetencí
  • Informační a datová gramotnost
  • Komunikace a spolupráce
  • Tvorba digitálního obsahu
  • Bezpečnost
  • Řešení problémů
  • Závěrečná diskuse
  Literatura
   povinná literatura
  • ČERNÝ, Michal. Tvorba digitálních vzdělávací objektů pro online prostředí: didaktické a technické poznámky k tvorbě digitálních vzdělávacích objektů (převážně) v konektivistickém a konstruktivistickém paradigmatu. 1. vyd. Brno: Flow, 2017. 111 s. ISBN 978-80-88123-17-0. info
  • ČERNÝ, Michal. 12 trendů v české softwarové ekonomice: technologické, ekonomické, sociální a etické aspekty ICT. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 139 s. neuvedeno. ISBN 978-80-210-6803-2.
  • EGER, Ludvík. Jak tvořit distanční text. 2. vyd. V Plzni: Západočeská univerzita, 2001. 46, 11 s. ISBN 80-7082-770-X. info
   doporučená literatura
  • ČERNÝ, Michal, Dagmar CHYTKOVÁ, Pavlína MAZÁČOVÁ a Gabriela ŠIMKOVÁ. Distanční vzdělávání pro učitele. 1. vyd. Brno: Flow, 2015. 176 s. ISBN 978-80-905480-7-7. info
  • ČERNÝ, Michal. Kolaborativní a kooperativní systémy (nejen) v knihovnách. Knihovna, Národní knihovna ČR, 2014, roč. 25, č. 1, s. 117-125. ISSN 1801-3252.
  • ČERNÝ, Michal. Analýza a vizualizace dat – základ pro informační analytiky. In Jiřina Novotná. Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 102-108. ISBN 978-80-210-6724-0.
   neurčeno
  • ČERNÝ, Michal. Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 119 s. ISBN 978-80-210-8663-0. Čítárna Munispace info
  • ROHLÍKOVÁ, Lucie a Jana VEJVODOVÁ. Vyučovací metody na vysoké škole : praktický průvodce výukou v prezenční i distanční formě studia. První vydání. Praha: Grada, 2012. 281 stran. ISBN 9788024741529. info
  Výukové metody
  Studenti se účastní přednášek, studují online verzi kurzu a plní průběžné úkoly, dávají si vzájemnou zpětnou vazbu.
  Metody hodnocení
 • Test - bude probíhat online skrze IS. Test očekává, že máte pečlivě přečtený kurz http://kisk.phil.muni.cz/digicomp
 • Závěrečný úkol a závěrečná reflexe jsou popsané v odevzádávárně
 • K ukončení kurzu je třeba mít splněné všechny úkoly a všechny požadované zpětné vazby.
 • Článek - vyberte si libovolné téma z kurzu a to zpracujte do článku na Medium

  Známka bude tvořena z bodů:
  a) max. 50 b. závěrečný úkol a reflexe
  b) max. 30 b. test
  c) max. 20 b. článek
  d) bonusové body - za mimořádně dobrý úkol až 3 b.
  Minimální počet bodů k úspěšnému ukončení kurzu je 60.

  Článek na Medium
 • Tématicky se bude týkat obsahu kurzu, který by měl rozvíjet, doplňovat, kontextualizovat.
 • Rozsah 8-15 tisíc znaků včetně mezer.
 • Obsahuje literaturu (linky, klasické reference, ... jak uznáte za vhodné)
 • Budou publikovány na Kiskovém Médiu - https://medium.com/edtech-kisk.
 • Pokud nemáte účet tak se zde zaregistrujte - ideálně i vyplňte vlastní jméno, ale není to zcela povinné (nemohu to po Vás chtít).
 • Doplňte údaje do tabulky https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AwhfDkZUUPB8OTOM6rUAnUy0gqkgG1HHEqeGDigT8TM/edit#gid=0
 • Já vás v zápětí přidám jako autory našeho média.
 • Pomocí menu nahoře a přidáte do publikace Edtech Kisk.
 • Já články budu postupně publikovat.
 • Termín na odevzdání článku je do konce ledna.
 • Další komentáře
  Studijní materiály
  Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/VIKBA14

  Nahoru | Aktuální datum a čas: 11. 12. 2018 23:40, 50. (sudý) týden

  Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému