VIKBA14 Digital Literacy

Faculty of Arts
Autumn 2018
Extent and Intensity
2/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
RNDr. Michal Černý (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Division of Information and Library Studies - Department of Czech Literature and Library Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Sabina Kubisová
Supplier department: Division of Information and Library Studies - Department of Czech Literature and Library Studies - Faculty of Arts
Timetable
Fri 10:00–11:40 K32
Prerequisites (in Czech)
VIKBA05 Data Transformation
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives
Learning outcomes of the course unit The aim of the course is to develop theoretical and practical knowledge and skills that will enable the trainee to work with modern technologies for education and for presentation of information. The course is a copy of The Digital Competence Framework 2.0 - European Commission, devoted to its individual parts and relates to practical and theoretical skills necessary not only for its acquisition, but also for work in a library or educational institution.
Learning outcomes
Student will be able to:
 • create infor- mation
 • think about the possibilities of data and process visualization and choose a suitable method for it
 • create similar text in the   Medium online environment
 • critically reflect The Digital Competence Framework 2.0
 • Create an education module in   Moodle
 • Understand the basic terminology of computer networks
 • to make a simple movie in a group with classmates
 • Choose a suitable online tool for working with digital content
 • Syllabus
  • The Digital Competence Framework 2.0, oragnification guidelines
  • Data and Information Literacy I.
  • Data and Information Literacy II.
  • Communication and collaboration I.
  • Communication and collaboration II.
  • Computer Networks
  • Creating digital content I.
  • Creating digital content II.
  • Creating digital content III.
  • Creating a module in   Moodle, creating educational content
  • Digital security
  • Problem solving and algorithmic thinking
  Literature
   required literature
  • ČERNÝ, Michal. Tvorba digitálních vzdělávací objektů pro online prostředí: didaktické a technické poznámky k tvorbě digitálních vzdělávacích objektů (převážně) v konektivistickém a konstruktivistickém paradigmatu (Creation of digital educational objects for the online environment: didactic and technical notes on the creation of digital educational objects (predominantly) in the connectivist and constructivist paradigm). 1. vyd. Brno: Flow, 2017. 111 pp. ISBN 978-80-88123-17-0. info
  • ČERNÝ, Michal. 12 trendů v české softwarové ekonomice: technologické, ekonomické, sociální a etické aspekty ICT. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 139 s. neuvedeno. ISBN 978-80-210-6803-2.
  • EGER, Ludvík. Jak tvořit distanční text. 2. vyd. V Plzni: Západočeská univerzita, 2001. 46, 11 s. ISBN 80-7082-770-X. info
   recommended literature
  • ČERNÝ, Michal, Dagmar CHYTKOVÁ, Pavlína MAZÁČOVÁ and Gabriela ŠIMKOVÁ. Distanční vzdělávání pro učitele (Distance education for teachers). 1. vyd. Brno: Flow, 2015. 176 pp. ISBN 978-80-905480-7-7. info
  • ČERNÝ, Michal. Kolaborativní a kooperativní systémy (nejen) v knihovnách. Knihovna, Národní knihovna ČR, 2014, roč. 25, č. 1, s. 117-125. ISSN 1801-3252.
  • ČERNÝ, Michal. Analýza a vizualizace dat – základ pro informační analytiky. In Jiřina Novotná. Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 102-108. ISBN 978-80-210-6724-0.
   not specified
  • ČERNÝ, Michal. Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup (Digital Information Curatorship as an Approach of Universal Education). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 119 pp. ISBN 978-80-210-8663-0. Čítárna Munispace info
  • ROHLÍKOVÁ, Lucie and Jana VEJVODOVÁ. Vyučovací metody na vysoké škole : praktický průvodce výukou v prezenční i distanční formě studia. První vydání. Praha: Grada, 2012. 281 stran. ISBN 9788024741529. info
  Teaching methods
  Students take part in lectures, where a set of practical exercises with external practitioners are prepared. Part of the study is continuous work with tasks.
  Assessment methods
  The course consists of seminars. During the semester, will be required ongoing practical tasks. In the end it is necessary to pass the test. The final grade is formed by adding the points gained during individual activities.
  Language of instruction
  Czech
  Further Comments
  Study Materials
  Listed among pre-requisites of other courses
  The course is also listed under the following terms Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2019, Spring 2020.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2018, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2018/VIKBA14