VIKBA16 Autorskoprávní aspekty knihovnicko-informační činnosti

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Činnost knihovníků a informačních pracovníků je úzce spjata s autorskými díly. Aktivita v knihovnicko-informačním prostředí je ale omezena i v jiných oblastech, proto budou přiblíženy i další zákony, např. o ochraně osobních údajů či o některých službách informační společnosti. Cílem předmětu je tedy poskytnout právní základ pro informační pracovníky, především knihovníky.
Na konci kurzu se student bude orientovat v legislativních omezeních práce s informacemi, především v problematice autorských práv, a bude umět řešit jednoduché právní problémy v knihovnicko-informační praxi.
Osnova
 • 1. Úvod do práva
 • 2. Vyhledávání právních informací
 • 3. Z. o SPI a o právu na informace o životním prostředí, z. o některých službách informační společnosti a rozdíl v oblasti řešení proti z. o e-komunikacích
 • 4. Z. o ochraně osobních údajů
 • 5. Knihovní zákon, vztah k občanskému zákoníku a z. o majetku ČR
 • 6. Tiskový zákon a zákon o neperiodických publikacích, z. o archivnictví a spisové službě
 • 7. Autorský zákon
 • 8. Rozbor knihovního řádu na základě předchozích zákonů
Literatura
  povinná literatura
 • Autorský zákon, v platném znění
 • Zákon o ochraně osobních údajů, v platném znění
 • Knihovní zákon, v platném znění
  doporučená literatura
 • POLČÁK, Radim. Internet a proměny práva. Praha: Auditorium, 2012. 388 s. ISBN 9788087284223. info
 • TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorské právo ; Průmyslová práva : autorský zákon, patenty, užitné a průmyslové vzory, vynálezy a zlepšovací návrhy, ochranné známky, ... : podle stavu k 27. 10. 2008. Ostrava: Sagit, 2008. 224 s. Edice: ÚZ ; č. 697. ISBN 978-80-7208-712-9. info
Výukové metody
Teoretická příprava.
e-learning
Řešení praktických problémů.
Diskuze
Metody hodnocení
Docházka je v termínech pro kombinované povinná pro všechny (cvičení), mezi nimi je doporučována. Aktivity na cvičení tvoří významnou část výsledného hodnocení.
Povinná aktivita na cvičeních má podobu jedné prezentace právního sporu a jedné účasti v diskuzi nad jinými prezentovanými spory.
Součástí předmětu je e-learningový kurz v prostředí Elf o autorském zákoně, pro splnění předmětu je nutné absolvovat závěrečný test v kurzu min. na 80 %.
Písemná zkouška tvořená 2 částmi (1. znalostní; 2. řešení příkladu z praxe)
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 15. 12. 2018 21:53, 50. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému