VIKBA19 Information Retrieval Languages 2

Faculty of Arts
Spring 2008
Extent and Intensity
1/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Josef Schwarz (lecturer)
Mgr. Silvie Kořínková Presová, DiS. (seminar tutor)
Guaranteed by
Ing. Zdeněk Kadlec, Dr.
Division of Information and Library Studies - Department of Czech Literature and Library Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Iva Dušová
Timetable
Fri 22. 2. 13:20–14:55 zruseno D22, Fri 29. 2. 10:00–11:35 B31, Fri 7. 3. 13:20–14:55 zruseno D22, Fri 14. 3. 13:20–14:55 zruseno D22, Fri 21. 3. 13:20–14:55 zruseno D22, Fri 28. 3. 10:00–11:35 B31, Fri 4. 4. 13:20–14:55 zruseno D22, Fri 11. 4. 13:20–14:55 zruseno D22, Fri 18. 4. 13:20–14:55 zruseno D22, Fri 25. 4. 10:00–11:35 B31, Fri 2. 5. 13:20–14:55 zruseno D22, Fri 9. 5. 10:00–11:35 B31, Fri 16. 5. 10:00–11:35 B31
Prerequisites (in Czech)
VIKBA11 Retrieval Languages
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Přednáška má studenty seznámit s významem, teorií a využitím selekčních jazyků v informačních systémech. Problematika selekčních jazyků je vyložena komplexně z hlediska funkcí informačního systému a jeho jednotlivých prvků a procesů (dokument, jeho vstupní zpracování, uložení informací, vyhledávání informací, výstupní zpracování informací, hodnocení informačního systému). Oblast selekčních jazyků je zasazena do širšího kontextu věcného zpracování informací. Pozornost je věnována funkci a významu selekčního jazyka jako nezbytné lingvistické komponenty většiny moderních automatizovaných informačních a knihovních systémů. Podrobně jsou prezentovány také dílčí procesy věcného zpracování informací, mj. obsahová analýza, indexace a klasifikace včetně otázek jejich kvality a konzistence, tvorba a design selekčních jazyků, mapování selekčních jazyků apod
Syllabus (in Czech)
  • 1. METODOLOGICKÉ OTÁZKY VYUŽITÍ SJ 1.1. role informačního profesionála v procesu věcného zpracování a správy řízených slovníků 1.2. metodika tvorby tezauru (vč. vícejazyčných tezaurů) 1.3. indexace dokumentů 1.3.1. konzistence a kvalita indexace 1.3.2. úplnost/specifičnost indexace 1.3.3. indexace krásné literatury 1.4. standardizované metody hodnocení informačních systémů (TREC) 1.5. řízené slovníky vs přirozený jazyk z hlediska věcného vyhledávání informací; systém TOPIC 1.6. řízené slovníky z pohledu uživatele metody prezentace, rozšiřování dotazu, využití 1.7. zobrazení, design, vizualizace řízených slovníků 2. SJ V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH 2.1. současný stav SJ v knihovnách a informačních systémech v ČR 2.2. mezinárodní spolupráce a standardizace v oblasti SJ 2.2.1. nadnárodní systémy a projekty SJ 2.3. řízené slovníky v kooperovaných systémech (souborné katalogy, oborové portály, metasystémy) 2.4. řízené slovníky pro vybrané vědní obory 2.4.1. řízené slovníky pro oblast knihovní a informační vědy 2.4.2. věcné vyhledávání ve vybraných oborových databázích 2.5. významné výzkumné instituce a projekty zaměřené na věcné zpracování informací
Assessment methods (in Czech)
Předmět končí zkouškou, k jejímu získání je třeba: 1) v průběhu semestru vypracovat 2 úkoly 2) zpracovat esej podle zadání 3) úspěšně absolvovat test 4) prokázat aktivitu na úřednáškách hodnocenou body
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2009.
  • Enrolment Statistics (Spring 2008, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2008/VIKBA19