VIKBA22 Řízení organizací

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Markéta Bočková (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 70 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/70, pouze zareg.: 0/70, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/70
Cíle předmětu
Předmět řízení organizací je zaměřen na problematiku managementu, manažerských dovedností, řízení lidí a procesů v podnicích, organizacích a institucích, které poskytují informační služby. Forma výuky je zaměřena na diskuzi a reflexi textů zadaných k prostudování. Studenti budou seznámeni s prostředím, ve kterém je organizace zasazena a se základy jejího řízení.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vymezit a vysvětlit základní pojmy a historický vývoj managementu;
- zasadit organizaci do prostředí, které je schopen popsat a definovat pomocí SLEPT a SWOT;
- popsat základní fáze a procesy stragického managementu;
- pomocí analytických nástrojů popsat organizaci z hlediska kritických prvků
- orientovat se v oblasti personalistiky a řízení lidských zdrojů;
- aplikovat principy designu informačních služeb do procesů organizace;
Osnova
 • 23.února - úvodní hodina, podmínky ukončení, kritéria hodnocení, konzultace pro kombinované studenty
 • 2. března - kontext, okolí organizace,
 • 9. března - organizační struktura
 • 16. března - strategický management
 • 23. března - strategický management
 • 6. dubna - personalistika a řízení lidských zdrojů
 • 13. dubna - personalistika a řízení lidských zdrojů
 • 20. dubna - projektový management
 • 27. dubna - test, prezentace kombinovaných studentů
 • 4. května - design informačních služeb
 • 11. května - výkonnostní indikátory organizace
 • 18. května - prezentace kombinovaných studentů
Literatura
  povinná literatura
 • CEJTHAMR, Václav a Jiří DĚDINA. Management a organizační chování. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2010. 344 s. ISBN 9788024733487. info
  doporučená literatura
 • BĚLOHLÁVEK, F., KOŠŤAN, P., ŠULEŘ, O. Management. Olomouc: Rubico, 2001.
 • HÁŠA, Stanislav. Co je nového v managementu. 1. vydání. Praha: Nová beseda, 2016. 111 stran. ISBN 9788090608993. info
 • GRUBER, Jan, Hana KYRIANOVÁ a Alexandra FONVILLE. Kvalitativní diagnostika v oblasti lidských zdrojů : metody a techniky, dovednosti hostitele, použití ve firemní praxi, vliv na rozvoj zaměstnanců. Vydání 1. Praha: Grada, 2016. 199 stran. ISBN 9788024752631. info
 • ARMSTRONG, Michael a Stephen TAYLOR. Amstrong's handbook of human resource management practice. 13th ed. Philadelphia: Kogan Page, 2014. xxxiv, 842. ISBN 9780749469641. info
Výukové metody
Přednášky, samostatné studium, diskuse, reflexe textů, workshop, průběžné písemné úkoly
Metody hodnocení
Prezenční studenti: povinná docházka, esej, test. Kombinovaní studenti: esej, test, prezentace v termínech pro kombinované studenty. Informace o prezentaci a její téma bude dohodnuto na první hodině.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, jaro 2017, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 12. 12. 2018 00:18, 50. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému