VIKBA25 Digitální knihovny

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Miroslav Bartošek, CSc. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Předpoklady
VIK_PoZ Postupová zkouška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem je seznámit studenty knihovnictví s aktuálním stavem teorie a praxe v oblasti digitálních knihoven.
Výstupy z učení
Na konci kurzu by student měl být schopen porozumět základním principům a souvislostem standardů, technologií a postupů používaným při návrhu a realizaci soudobých digitálních knihoven.
Osnova
 • Úvod do problematiky Digitálních knihoven (DL); vymezení pojmu DL; porovnání DL s klasickými knihovnami a webem; historie DL; zdroje informací o DL.
 • Digitalizace; základní pojmy z digital imaging; technické a programové prostředky pro digitalizaci; organizace digitalizačního projektu; příklad digitalizované DL.
 • Obecný rámec a architektura DL; Kahn-Wilensky Framework; digitální objekt a digitální repozitář; referenční model DL.org; začlenění DL do reálného právního a sociálního prostředí; hierarchická abstrakce intelektuálních děl dle IFLA-FRBR.
 • Globální jména a identifikátory; klasické knihovnické identifikátory (ISBN, ISSN, ISTC aj.) versus digitální identifikátory (PURL, Handle, DOI); vlastnosti požadované u digitálních identifikátorů (globální jednoznačnost, persistence, směrovatelnost).
 • Metadata; klasifikace metadat; porovnání a vlastnosti klasických (MARC) a síťových metadat (Dublin Core, MODS, METS); využití XML a RDF.
 • Interoperabilita; protokol Z39.50, SRW/SRU; Open Archives Initiative a protokol pro sklízení metadat OAI-PMH; vytváření otevřených a kontextových vazeb mezi informačními zdroji - OpenURL a linkovací služby.
 • Globální vyhledávání informačních zdrojů; porovnání DL a internetovských vyhledávačů; federativní vyhledávání versus metavyhledávání; služby typu discovery-search; sémantický web.
 • Ekonomický a právní kontext digitálních knihoven; ekonomické modely pro DL; copyright; otevřený přístup k vědeckým informacím (OA) a nové iniciativy v oblasti open access; Creative Commons.
 • Dlouhodobé uchovávání digitální informace; rizika při uchovávání digitální informace; základní archivační strategie; referenční model OAIS.
 • Vybrané programy a projekty DL.
Literatura
  povinná literatura
 • M. Bartošek. Digitální knihovny – teorie a praxe. Národní knihovna; knihovnická revue. Rok 2004, roč. 15, č. 4, s. 233-254. http://knihovna.nkp.cz/NKKR0404/0404233.html
 • M. Bartošek. Technologie digitálních knihoven. Sborník konference INFORUM 2006. http://www.inforum.cz/inforum2006/pdf/Bartosek_Miroslav.pdf
 • M.Bartosek. Otevreny pristup k vedeckym informacim. Uvod do problematiky. Zpravodaj UVT MU, prosinec 2009. http://www.ics.muni.cz/zpravodaj/issues/vol20num02.html
  doporučená literatura
 • WITTEN, I. H., David BAINBRIDGE a David M. NICHOLS. How to build a digital library. 2. ed. Amsterdam: Elsevier, 2010. xxiii, 629. ISBN 9780123748577. info
 • WITTEN, Ian H. a David BAINBRIDGE. How to build a digital library. Amsterdam: Morgan Kaufmann Publishers, 2003. xxxiii, 51. ISBN 1-55860-790-0. info
 • XIE, Iris a Krystyna K. MATUSIAK. Discover digital libraries : theory and practice. Amsterdam: Elsevier, 2016. xxiii, 364. ISBN 9780124171121. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek (návštěva přednášek je velmi doporučována, protože umožní studentům lépe pochopit princip přednášených technologií a vzájemné souvislostí).
Metody hodnocení
Zavěrečné hodnocení je formou písemného testu; studenti, kteří v testu neuspějí, musí vykonat opravnou ústní zkoušku.
Informace učitele
http://ics.muni.cz/mba/dl-ff2018
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 12. 12. 2018 00:36, 50. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému