VIKBA28 Úvod do studia médií

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Vít Kouřil (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude studen/ka schopen/na: - porozumět základním teoriím masové komunikace;
- popsat základní události historie médií;
- vysvětlit strukturu a dynamiku mediálních a kulturních průmyslů;
- poučeně formulovat argumenty na téma veřejného zájmu v médiích;
- kriticky číst mediální sdělení;
Osnova
 • Mediální studia a komunikace
 • Účinky médií
 • Teorie chování médií
 • Moc médií
 • Mediální systémy
 • Vlastnictví a ekonomika médií
 • Knižní průmysl
 • Mediální organizace
 • Tištěná média
 • Elektronická média
 • Nová média
Literatura
 • Reifová, Irena a kol. Slovník mediální komunikace. 1. vyd. Praha: Portál, 2004. 328 s. ISBN 80-7178-926-7
 • JAKUBOWICZ, Karol. Nová ekologie médií : konvergence a mediamorfóza. Translated by Svatava Navrátilová. Zlín: Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2013. 334 stran. ISBN 9788087500385. info
 • JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 413 s. ISBN 9788073674663. info
 • PROKOP, Dieter. Boj o média :dějiny nového kritického myšlení o médiích. Translated by Barbara Köpplová - Monika Loderová. 1. čes. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 409 s. ISBN 8024606186. info
 • BURTON, Graeme a Jan JIRÁK. Úvod do studia médií. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2001. 391 s. ISBN 80-85947-67-6. info
 • MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Translated by Jan Jirák - Marcel Kabát. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 447 s. ISBN 80-7178-200-9. info
Výukové metody
přednášky; diskuse; četba
Metody hodnocení
Závěrečný hodinový písemný test obsahuje 25 otázek, k absolvování předmětu je potřeba dosáhnout 55 bodů ze 100.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 11. 12. 2018 23:36, 50. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému