VIKBA30 Psaní odborných textů

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Předpoklady
Pro daný kurz nejsou určeny žádné prerekvizity.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět patří do jádra kurikula oboru ISK. Je klíčovým předmětem, v němž student získává teoretické poznatky i praktickou dovednost akademického psaní. Cíle předmětu jsou v souladu s požadavky kladenými na studenta oboru ISK v oblasti akademického psaní a publikování. Hlavním cílem předmětu je to, aby student posílil informační gramotnost a získal kompetenci rozumět akademickému psaní a dovednost psát odborné texty v českém nebo slovenském jazyce pro akademické účely i pro profesní potřebu a celoživotní vzdělávání.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- definovat informační potřebu, ovládat komplexní práci s informacemi při tvorbě odborného textu;
- identifikovat jednotlivé typy odborných textů;
- teoreticky znát a prakticky aplikovat proces vyhledávání informací pro potřeby odborného psaní ofline i online;
- teoreticky znát a prakticky aplikovat použití sekundárních zdrojů v odborném textu;
- definovat a na příkladech vysvětlit prohřešky proti citační etice;
- napsat různé typy kratších i rozsáhlejších odborných textů;
- hodnotit peer to peer;
- využívat kritického a kreativního myšlení v odborném psaní;
- znát a aplikovat online nástroje a aplikace na tvorbu odborného textu
Osnova
 • Témata
 • Význam, typologie a struktura odborných textů;
 • Proces psaní - volba tématu, jednotlivé fáze vzniku textu, obsah a forma odborného textu (kratší útvary);
 • Proces psaní - volba tématu, jednotlivé fáze vzniku textu, obsah a forma odborného textu (rozsáhlejší útvary);
 • Vyhledávání v různých zdrojích informací, EIZ, použití literatury;
 • Hodnocení zdrojů a inforamcí v akademickém psaní;
 • Citace, plagiátorství a etické aspekty odborné práce;
 • Zopakování základů gramatiky a typografie - nejčastější chyby;
 • Metody kritického myšlení a práce s odborným textem;
 • Kreativní techniky a akademické psaní;
 • Online nástroje pro práci s informacemi při tvorbě odborného textu;
 • Kde a jak zveřejnit odborný text - archiv závěrečné práce, odborná periodika, recenzní řízení;
 • Peer to peer hodnocení v akademickém psaní;
 • Reflexe vlastních odborných textů
Literatura
 • Pravidla českého pravopisu. 2. vyd. V Brně: Lingea, 2010. 895 s. ISBN 9788087062883. info
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. 209 s. Studijní texty, 34. svazek. ISBN 978-80-86429-40-3. info
 • ZBÍRAL, Robert. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, 2009. 159 s. ISBN 9788072017799. info
 • KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti,. [1. české vyd.]. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 9788089132706. info
 • MEŠKO, Dušan a Dušan KATUŠČÁK. Akademická príručka. 1. slovenské vyd. Martin: Osveta, 2004. 316 s. ISBN 8080631506. info
Výukové metody
Kombinace přednášek a aplikačních cvičení;
Fakultativně využití vybraných modulů ze vzdělávacího obsahu Kurzu práce s informacemi http://kisk.phil.muni.cz/kpi
Metody hodnocení
Student úspěšně zakončí předmět po naplnění těchto požadavků: - účast ve výuce (povinná docházka);
- práce s e-podporou Kurzu práce s informacemi;
- splnění průběžných individuálních i skupinových úkolů;
- syntetizující odborný textdle zadaných kritérií
Informace učitele
Tento předmět je povinnou součástí kurikula a je určen pouze pro studenty 1. ročníku bakalářského studia programu Informační studia a knihovnictví. Kompetence získané v předmětu jsou východiskem pro úspěšné absolvování dalších předmětů kurikula oboru.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 15. 12. 2018 21:51, 50. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému