VIKBB05 Přehled dějin české literatury I.

Filozofická fakulta
podzim 2015
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Hana Bočková, Dr. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tereza Dědinová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Luisa Nováková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. František Schildberger, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Milan Suchomel, CSc. (přednášející)
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alžběta Šašinková
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 10:50–12:25 zruseno C21, Čt 10:50–12:25 zruseno C21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/100, pouze zareg.: 0/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/100
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po skončení kurzu studenti: budou seznámeni s logikou vývoje české literatury prostřednictvím klíčových děl s přihlédnutím k zaměření na studium knihovnictví.
Získají aktivní vztah ke čtenářství na exaktním základě - čtenářský prožitek korigovat literárněvědným přístupem).
Skrze vybraná díla poznají literárněvědný přístup k artefaktům v přednášce neprobíraným.
Budou se orientovat ve vývoji české literatury na základě klíčových literárních děl;
Osnova
 • Obsah přednášek:
 • 1. Periodizace české literatury, hlavní literatura předmětu; středověká díla: Alexandreida, kroniky, legendy; barokní literatura: J. A. Komenský, B. Bridel, A. Michna, B. Balbín... (M. Horáková-Hashemi): 24.9.015
 • 2. Literární díla období husitství: Jan Hus etc. (H. Bočková): 1.10. 015
 • 3. Literární díla období českého humanismu: J. Blahoslav, J. A. Komenský(H. Bočková): 8.10. 015
 • 4. Vybrané problémy literatury 19. století: J. Jungmann, K. H. Mácha, J. K. Tyl, K. J. Erben, B. Němcová, K. Havlíček Borovský (Z. Urválková): 15.10. 015
 • 5. Vybrané problémy literatury 1. pol. 20. století - Jaroslav Hašek a (jeho) Josef Švejk (M. Suchomel): 22.10. 015
 • 6. Vliv Lidových novin na literární publicistické žánry (F. Schildberger): 29.10. 015
 • 7. . Fantastická literatura před rokem 1989 a v současnosti (T. Dědinová): 5.11.015
 • 8. Vybrané problémy literatury 2. pol. 20. století I: L.Fuks, A. Lustig, O. Pavel (P. Bubeníček): 12. 11. 015
 • 9. Vybrané problémy literatury pro děti a mládež (L. Nováková): 19. 11. 015
 • 10. Vybrané problémy literatury 2. pol. 20. století II: nezávislá samizdatová a exilová literatura, autoři, periodika a edice (Z. Fišer): 26.11. 015
 • 11. Katolická linie české literatury (J. Deml, J. Durych, J. Čep (F. Schildberger): 3.12. 015 12. Shrnutí (M. Hashemi) 10. 12. 015
 • 13. Zakončení - test (M. Hashemi): 17. 12. 015
Literatura
 • LEHÁR, Jan. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. Praha: Lidové noviny, 2004. 1078 s. ISBN 80-7106-308-8. info
 • PETRŮ, Eduard. Vzdálené hlasy :studie o starší české literatuře. Olomouc: Votobia, 1996. 443 s. ISBN 80-7198-162-1. info
 • GALÍK, Josef. Panorama české literatury :(literární dějiny od počátků do současnosti). Edited by Lubomír Machala - Eduard Petrů. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 1994. 547 s. ISBN 80-85839-04-0. info
 • KOPECKÝ, Milan. Česká literatura od 20. let 17. století do 70. let 18. století [Kopecký, 1993]. Brno: Masarykova univerzita, 1993. ISBN 80-210-0696-X. info
 • KOPECKÝ, Milan. Český humanismus. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1988. 282 s. info
 • Československá akademie věd (Praha : 1952-1992). Ústav pro česko. Výbor z české literatury od počátků po dobu Husovu. Edited by Bohuslav Havránek - Josef Hrabák. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1957. 851 s., 1,. info
Výukové metody
Výuka se realizuje formou výkladu vyučujícího, přednáška.
Metody hodnocení
Zkouška se realizuje testem, ve kterém budou obsažena základní témata přednášek.
Informace učitele
Studenti absolvující kurz v rámci kombinovaného studia, kteří nemohou být na přednáškách přítomni, se s obsahem přednášek seznámí od svých kolegů a využijí možností konzultovat s jednotlivými vyučujícími.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016.