VIKBB22 Library Systems and Standards Seminar

Faculty of Arts
Autumn 2005
Extent and Intensity
2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Ing. Zdeněk Kadlec, Dr. (lecturer)
Guaranteed by
Ing. Zdeněk Kadlec, Dr.
Division of Information and Library Studies - Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Iva Dušová
Timetable
Sat 10:00–11:35 C128
Prerequisites (in Czech)
NOW ( VIKBA10 Library Systems and Standards )
Předpokladem je současný zápis předmětu VIKBA10 - Knihovnické systémy a standardy.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět je určen pouze studentům kombinovaného studia jako doplnění předmětu VIKBA10 - Knihovnické systémy a standardy. Formou seminářů a cvičení budou úžeji probírány problémy, se kterými se studenti setkají na přednáškách VIKBA10.
Assessment methods (in Czech)
Výuka bude probíhat blokově jednou za 14 dnů v sobotu, první výuka bude 1.10. Seminář bude zakončen zápočtem, který bude udělen za vypracování seminární práce.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
General note: Bloková výuka.

  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2005/VIKBB22