VIKBB27 Blok expertů

Filozofická fakulta
jaro 2018
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. (přednášející)
Bc. Veronika Jílková (pomocník)
Bc. Zbyněk Tajovský (pomocník)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 15:50–17:25 B2.13
Předpoklady
Zájem o aktuální dění v oboru a ochota komunikovat s přednášejícími.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 120 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 107/120, pouze zareg.: 0/120, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/120
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět Blok expertů je exkluzivním přednáškovým cyklem pro celou univerzitu. Předmět má jednoho vyučujícího z kmenového pracoviště, ten zajišťuje obsah a organizaci předmětu. Vzdělávací obsah předmětu tvoří přednášky zajímavých osobností z oboru i transdisciplinárních expertů z praxe. Různá témata i přednášející se střídají každý týden v daném semestru. Jednotlivé přednášky jsou streamovány a zpřístupněny online.
Cílem předmětu je:
- zprostředkovat studentům aktuální dění v oboru i v transdisciplinárním pohledu;
- poskytnout studentům příležitost setkat se s konkrétními osobnostmi oboru;
- vést studenty k písemné reflexi vybraných témat předmětu
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen:
– porozumět trendům v oboru Informační studia a knihovnictví;
– lépe aplikovat znalosti z oboru do praxe;
– orientovat se v řadě aktuálních témat spojených s oborem;
- tvůrčím způsobem v digitální formě shrnout vybraná témata.
Osnova
 • Podrobný harmonogram přednášek, anotace a medailonky přednášejících autorů viz facebooková stránka předmětu https://www.facebook.com/blokexpertu.kisk/.
 • Rámcové oblasti přednášek:
 • - literární věda;
 • - knihovnictví;
 • - informační vědy;
 • - design informačních služeb;
 • - datový management;
 • - filozofie;
 • - pedagogika;
 • - kultura.
Literatura
  doporučená literatura
 • BAWDEN, David a Lyn ROBINSON. Úvod do informační vědy. Translated by Michal Lorenz - Karel Mikulášek - Dana Vévodová. 1. vydání. Doubravník: Flow, 2017. 451 stran. ISBN 9788088123101. info
 • VICKERY, B. C. a A. VICKERY. Information science in theory and practice. 3. rev. and enl. München: K.G. Saur, 2004. xiii, 400. ISBN 3598116586. info
  neurčeno
 • Euroguide LIS : the guide to competencies for European professionals in library and information services (Variant.) : The guide to competencies for European professionals in library and information services : euroguide LIS (Orig.). info
 • SHUMAN, Bruce A. Issues for libraries and information science in the Internet age. Engelwood: Libraries Unlimited, 2001. xviii, 228. ISBN 1563088053. info
Výukové metody
Tematické přednášky a prezentace osobností oboru LIS a expertů z praxe;
Otázky a diskuse
Metody hodnocení
Hodnocení předmětu - kolokvium
Podmínky úspěšného ukončení předmětu:
Studenti prezenčního studia:
- pravidelná účast na přednáškách;
- maximálně 2 neomluvené absence;
- vypracování 2 různých vybraných digitálních artefaktů ke 2 různým přednáškám;
Studenti kombinovaného studia:
- mininimálně 5 povinných účastí na přednáškách;
- vypracování 4 (z toho alespoň 3 různých) vybraných digitálních artefaktů ke 4 různým přednáškám
Informace učitele
Předmět je svým obsahem i technologicky moderní formou výuky vhodný pro studenty prezenční i kombinované formy studia. Streamy přednášek budou probíhat na adrese https://medial.phil.muni.cz/Live/14
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2018/VIKBB27

Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2018 15:44, 17. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému