VIKBB28 Adaptační kurz: Prolegomena k oboru

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/30/0. interaktivní bloková výuka. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Michal Lorenz, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Martin Krčál, DiS. (cvičící)
PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Markéta Bočková (cvičící)
Bc. Radek Dobrovolný (cvičící)
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Předpoklady
NOW ( VIKBA02 Informační služby )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 120 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 24/120, pouze zareg.: 0/120
Mateřské obory
Cíle předmětu
Třídenní pobytový adaptační kurz určený nastupujícím studentům Kabinetu informačních studií a knihovnictví. Jeho cílem je pomoci studentům přístupnou formou v jejich adaptaci na prostředí univerzity a fakulty. Prostřednictvím různorodých aktivit zážitkové pedagogiky mají studenti možnost získat základní informace o akademickém "životě", o jeho nárocích a možnostech apod. Hlavním cílem motivační části kurzu je zprostředkování informací o studovaném oboru, možnost vzájemného sdílení dílčích očekávání mezi studenty a vyučujícími, podpora tvorby příznivého sociálního klimatu na pracovišti, podpora reflexe individuálních motivů studentů ke studiu a jejich ukotvení v kontextu reálné praxe apod. První den kurzu budou studentům nabídnuty techniky zaměřené na podporu vzájemného seznámení, techniky typu icebreakers, warm up, dynamics a dále techniky posilující míru skupinové koheze, dále pak techniky využívající dramatické artefiletiky posílené o metodickou reflexi získaných zkušeností a informací. Druhý den kurzu bude věnován diskuzním aktivitám s metodickou zpětnou vazbou, technikám aktivní imaginace a technikám zaměřeným na reflexi vlastního hodnotového systému studentů v kontextu studijních potřeb apod.
Osnova
  • informační setkání
  • sociálně adaptační část kurzu
  • motivačně oborová část kurzu
  • závěr a hodnocení kurzu
Literatura
  • BUNTING, Camille J. Interdisciplinary teaching through outdoor education. Champaign: Human Kinetics, 2006. xii, 243. ISBN 0736055029. info
  • GILBERTSON, Ken. Outdoor education : methods and strategies. Champaign, IL: Human Kinetics, 2006. ix, 214. ISBN 0736047093. info
  • SVATOŠ, Vladimír a Petr LEBEDA. Outdoor trénink : pro manažery a firemní týmy. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 192 s. ISBN 8024703181. info
  • MARTIN, Andy, Daniel FRANC a Daniela SOBKOVÁ ZOUNKOVÁ. Outdoor and experiential learning : an holistic and creative approach to programme design. London: Gower, 2004. xv, 198. ISBN 056608628X. info
Výukové metody
Interaktivní bloková výuka mimo Brno
Metody hodnocení
aktivní účast
Informace učitele
https://kisk.phil.muni.cz/cs/studium/adaptacni-kurz
Termín kurzu je 1.–3. 10. 2017, místo: Rekreační středisko DRAK - Křižanov
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: Kurz proběhne formou výjezdu do Křižanova ve dnech 1.-3. 10. 2017.
Kurz proběhne v termínu 1.-3. 10. 2017 v RS Drak v Křižanově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2017/VIKBB28

Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 6. 2018 18:16, 25. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému