VIKBB37 Sémantické aspekty katalogizace

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Jiří Stodola, PhD. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 12:00–13:40 B2.24
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 20/50, pouze zareg.: 0/50
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmětem kurzu je na jedné straně sémantická analýza principů katalogizace a funkčních požadavků na bibliografické záznamy (FRBR), na druhé straně rozbor struktury katalogizačních pravidel AACR2/RDA z hlediska obecných zásad katalogizace a požadavků na funkčnost záznamů. Mezinárodní principy katalogizace a FRBR představují teoretickou reakci na potřeby praxe zprostředkování informací. Cílem kurzu je jednak ukázat, jakým způsobem tato teorie střední míry abstrakce závisí na konkrétním řešení problémů obecné sémantiky, jednak analyzovat, jak teoreticky formulovaným zásadám a požadavkům odpovídají světově nejrozšířenější katalogizační pravidla AACR2/RDA.

Na konci tohoto kurzu se bude student orientovat v základních sémantických otázkách, zásadách katalogizace a nejobecnější struktuře katalogizačních pravidel AACR2.
Osnova
 • 1 Úvod
 • 2 Vztah teorie a praxe v oblasti katalogizace
 • 3 Filosofická a knihovnická ontologie
 • 4 Entity
 • 5 Atributy
 • 6 Vztahy
 • 7 Struktura a funkce bibliografického a katalogizačního záznamu
 • 8 Sémantika bibliografického záznamu
 • 9 Pravidla a formáty
 • 10 Obecná pravidla AACR2 a návěští, kontrolní pole a pole čísel a kódů v MARC 21
 • 11 Bibliografický popis
 • 12 Selekční údaje
Literatura
  povinná literatura
 • STODOLA, Jiří. Sémantické aspekty katalogizace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISSN 1802-128X. epub html url info
  doporučená literatura
 • IFLA. Ustanovení mezinárodních principů katalogizace [online]. 2009, [cit. 2011-09-02]. Dostupný z WWW: http://www.ifla.org/files/cataloguing/icp/icp_2009-cs.pdf
 • IFLA. Funkční požadavky na bibliografické záznamy. Překlad Ludmila Celbová. Praha : Národní knihovna České republiky, 2002. iii, 117 s. ISBN 80-7050-400-5.
 • STODOLA, Jiří. Katalogizace dokumentů pro zrakově postižené: podle pravidel AACR2 ve formátu MARC 21 s přihlédnutím k pravidlům RDA. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 125 s. ISBN 978-80-210-7764-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7764-2014. http://www.teiresias.muni.cz/download/katalogizace-2014.pdf info
Výukové metody
Přednášky a řízené diskuze nad vybranými tématy.
Metody hodnocení
Ústní nebo písemné kolokvium.
Informace učitele

Výuka předmětu v orientačním týdnu proběhne dle rozvrhu.

Studenti, kteří jsou zapsáni do kursu nad limit, nechť požádají vyučujícího o výjimku.

Požadavky pro ukončení kurzu

Presenční studenti
 • 75% účast na přednáškách
 • kolokvium

Kombinovaní studenti
 • seminární práce v rozsahu 3 600 znaků, vložit do odevzdárny nejpozději na konci zkouškového období
 • kolokvium

Témata prací
 • Realismus a jazykový konstruktivismus v katalogizační teorii a praxi
 • Ontologie FRBR a ontologické modely světa
 • Základní podoby informace M. J. Batesové a bibliografické universum
 • Teorie fikčních světů a bibliografické universum
 • Správnost vs. pravdivost bibliografického záznamu
 • FRBR a sémantický web
 • Srovnání FRBRer a FRBRoo
 • Srovnání AACR2 a ČSN 01 01 95
 • Srovnání pruské a anglo-americké katalogizační instrukce
 • Paměťové instituce: co mají společné a čím se liší
 • Logická struktura AACR2 a FRBRer
 • Výměnné formáty: historie, charakteristika, typologie
 • Katalogizace a politika: jak se projevuje politická situace v katalogizační politice
 • Katalogizace a informační etika: jaké etické problémy mohou při katalogizaci nastat?
 • Zajímavý problém v katalogizaci: případová studie
 • Jiné téma týkající se teorie katalogizace a katalogizační praxe
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/VIKBB37

Nahoru | Aktuální datum a čas: 11. 12. 2018 23:36, 50. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému