VIKBB42 Knihovnické procesy a služby

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/1. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Martin Krčál, DiS. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem je seznámit studenty s vybranými knihovními procesy a službami. Kurz bude zaměřen prakticky. V rámci kurzu budou plněny dílčí úkoly a je plánováno několik exkurzí do knihoven. Výstupem bude semestrální projekt, který bude mít několik podob a může být řešen týmově nebo individuálně. Výuka bude probíhat v naší experimentální Knihovně Na Křižovatce, Brno, Křížová 88. Vzhledem k praktickému zaměření je kurz vhodný zejména pro studenty denní formy studia, kterým chybí praxe v knihovnách.
Osnova
 • Hlavní okruhy probírané v kurzu
 • 1) základní knihovny a jejich funkce
 • 2) specializované knihovny a jejich funkce
 • 3) akvizice (možnosti akvizice, přístupy, knižní trh)
 • 4) katalogizace (standardy, přístupy, sdílená katalogizace)
 • 5) správa knihovního systému (funkce a fungování knihovního systému, komerční systémy a opensource)
 • 6) digitalizace knihovních sbírek(skenování, OCR, postprocessing, organizace digitálních sbírek, zpřístupňování digitálních dokumentů, legislativa)
 • 7) výpůjční služby (organizace výpůjčních služeb, legislativa)
 • 8) informační a rešeršní služby (vyhledávání dokumentů, rešerše, redukce textů, citace, získávání dokumentů z externích zdrojů, reprografické služby)
 • 9) kulturní a vzdělávací akce v knihovnách (vzdělávací funkce knihoven, podpora čtenářství a informační gramotnosti, publikační činnost knihoven) 10) propagace knihoven (základní principy propagace,určení cílové skupiny, obsahový marketing, sociální sítě, library advocacy, knihovnictví založené na důkazech)
Literatura
  doporučená literatura
 • Služby veřejných knihoven : směrnice IFLA. Edited by Christie Koontz - Barbara Gubbin. 2., zcela přeprac. vyd. Praha: Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut, 2012. 203 s. ISBN 9788070506127. info
 • Zákon o veřejných zakázkách : komentář. Edited by Radek Jurčík. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012. xviii, 832. ISBN 9788071792222. info
 • PAPÍK, Richard. Strategie vyhledávání informací a elektronické informační zdroje. Praha: Velryba, 2011. 192 s. ISBN 9788085860221. info
 • MACHÁČKOVÁ, Martina. Redukované texty v katalozích ČR. Brno, 2011. Dostupné z Thesis.cz.
 • http://opensource.knihovna.cz
 • BARTOŠEK, Miroslav. Digitální knihovny - teorie a praxe. Národní knihovna. Knihovnická revue, Praha: Národní knihovna ČR, 2004, roč. 15, č. 4, s. 233-251. ISSN 0862-7487. URL info
 • JURMANOVÁ VOLEMANOVÁ, Věra. Digitální knihovny z pohledu autorského práva. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 66 s. ISBN 80-210-3646-X. info
  neurčeno
 • KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti,. [1. české vyd.]. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 9788089132706. info
 • BIERNÁTOVÁ, Olga a Jan SKŮPA. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 [online]. 2011. Dostupné z http://www.citace.com/dokumenty.php
 • LIPSON, Charles. Cite right : a quick guide to citation styles-MLA, APA, Chicago, the sciences, professions, and more. Chicago: University of Chicago Press, 2006. 197 s. ISBN 0226484742. info
Výukové metody
Část hodiny bude věnována teorii, ve zbývajícím čase se budeme věnovat řešení praktických úkolů a diskuzi. V rámci kurzu budou plněny dílčí úkoly. Závěrečným výstupem pak bude semestrální projekt. V průběhu kurzu budou realizovány exkurze do knihoven. U kurzu se předpokládá pravidelná docházka, účast na exkurzích a průběžné plnění úkolů, proto není úplně vhodný pro kombinované studenty. Podmínky ukončení budou prezentovány na úvodní hodině.
Metody hodnocení
semestrální projekt řešený v týmu nebo individuálně, dílčí úkoly
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Poznámka k četnosti výuky: vždy ve středu od 9:10 do 10:50 v Knihovně Na Křižovatce, Křížová 24, Brno.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 15. 12. 2018 21:54, 50. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému