VIKBB50 Dějiny knižní kultury

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Jindra Pavelková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Heilandová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Martin Krčál, DiS. (pomocník)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 8:10–10:00 VP
Předpoklady
VIK_PoZ Postupová zkouška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je uvést studenta do problematiky knižní kultury. Po absolvování kurzu bude mít přehled o jednotlivých etapách vývoje knihy a její výroby, stejně jako o knižní kultuře v rámci současných knihovních fondů.
Osnova
 • Kurz představí historii a vývoj knihy, její podobu, výrobu a zpracování, a to od nejstarší historie až do dnešní doby. Pozornost bude věnována materiálům, s nimiž se může čtenář setkat (výroba papyru, pergamenu či papíru) a technikám spojeným s vynálezem knihtisku (písmolijectví, sazba a knihtisk, vývoj tiskařského lisu a tiskařské technologie od počátků do 19. století). Posluchači budou seznámeni s postupy výroby knihy a vývojem její struktury od středověkých rukopisných kodexů do 19. století (textová i obrazová složka publikací, vývoj knižní vazby). Prostřednictvím ukázek (konkrétních exemplářů rukopisů a starých tisků uložených ve fondu MZK) jim bude představena rukopisná a starotiskařská produkce, různé typy a formy dokumentů či oblíbené žánry, s nimiž se mohli čtenáři setkat. V neposlední řadě se budeme také zabývat vztahy autora, nakladatele, tiskaře a knihkupce či způsobu distribuce knih. V rámci představení dějin knižní kultury bude větší pozornost věnována vývoji knihtisku v českých zemích, především pak dějinám knihtisku na Moravě a v Brně. Knižní kultura bude studentům také představena v rámci komplexních knihovních celků, jako jsou knihovní fondy současných institucí tak i celky historické (církevní, světské). Hlavní okruhy: materiály, struktura rukopisné a tištěné knihy, rukopisná kniha, počátky knihtisku, prvotisky, knihtisk v ČR do 1600, tisky 17. a 18. století, církevní knihovny, světské knihovny Kurz bude probíhat v prostorách Moravské zemské knihovny v Brně – Oddělení rukopisů a starých tisků (4 patro).
Literatura
  doporučená literatura
 • VOIT, Petr. Encyklopedie knihy : starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století. 1. vyd. Praha: Libri, 2006. 1350 s. ISBN 8072773127. info
 • BOHATCOVÁ, Mirjam. Česká kniha v proměnách staletí. 1. vyd. Praha: Panorama, 1990. 622 s. ISBN 80-7038-131-0. info
  neurčeno
 • KRÁSA, Josef. České iluminované rukopisy 13.-16. století. 1. vyd. Praha: Odeon, 1990. 455 s. ISBN 8020701141. info
 • DOKOUPIL, Vladislav. Počátky brněnského knihtisku : prvotisky. Vyd. 1. Brno: Universitní knihovna, 1974. 125 s., ob. info
 • DOKOUPIL, Vladislav. Soupis brněnských tisků : staré tisky do roku 1800. 1. vyd. Brno: Státní vědecká knihovna, 1978. 603 s., př. info
 • Knihopis českých a slovenských tisků : od doby nejstarší až do konce XVIII. století. Díl 1., Prvotisky : (do r. 1500)., Tabule (Souvis.) : Knihopis československých tisků : od doby nejstarší až do konce XVIII. století. Díl 1., Prvotisky : (do r. 1500).,. info
 • KREJČA, Aleš. Grafika. Praha: Aventinum, 2010. 205 s. ISBN 9788074420030. info
Výukové metody
přednášky, praktická cvičení, práce s materiály
Metody hodnocení
docházka, samostatná práce na zadané téma
Informace učitele
Mgr. Lucie Heilandová
Od roku 2004 se v Oddělení starých tisků Moravské zemské knihovny v Brně podílí na katalogizaci grafik, starých map a starých tisků v rámci výzkumného záměru Historické fondy MZK. V současnosti působí jako odborný pracovník na výzkumném projektu Benediktinský klášter Rajhrad jako kulturní fenomén.
PhDr. Jindra Pavelková
V letech 2004 - 2010 působila v Moravské zemské knihovně jako odborný pracovník na výzkumném záměru Historické fondy MZK. Výzkumný záměr postupně zpřístupnil historické sbírky a další unikátní fondy MZK badatelům i laické veřejnosti prostřednictvím metadatového katalogu a digitální knihovny těchto fondů. V současnosti působí jako odborný pracovník na výzkumném projektu Benediktinský klášter Rajhrad jako kulturní fenomén.

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018.