VIKBB54 Research Seminar

Faculty of Arts
Autumn 2018
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Michal Lorenz, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Martin Krčál, DiS. (lecturer)
PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D. (lecturer)
RNDr. Michal Černý (seminar tutor)
PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc. (seminar tutor)
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Jiří Stodola, PhD. (seminar tutor)
Mgr. Gabriela Šimková (seminar tutor)
Guaranteed by
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Division of Information and Library Studies - Department of Czech Literature and Library Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Sabina Kubisová
Supplier department: Division of Information and Library Studies - Department of Czech Literature and Library Studies - Faculty of Arts
Prerequisites (in Czech)
SOUHLAS && VIK_PoZ Qualifying Examination
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem Výzkumného semináře je zvýšit výzkumné kompetence studentů. V rámci kurzu se studenti podílí na výzkumných projektech Kabinetu informačních studií a knihovnictví.
Po absolvování předmětu je studující schopen:
definovat výzkumný cíl a navrhnout design výzkumu;
analyzovat a interpretovat výsledky výzkumu;
vytvořit odborný text prezentující výsledky výzkumu atd.
Syllabus
  • Topics for 2014/2015: http://jobbox.knihovna.cz/index.php?ukol=1&predmet=7
Assessment methods
Group project, final prezentation
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: výzkumný projekt.
Information on course enrolment limitations: SOUHLAS
The course is also listed under the following terms Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Spring 2019.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2018, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2018/VIKBB54