VIKBB57 Komunitní kurátorství

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/30/0. interaktivní bloková výuka. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Eva Víchová (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 20. 9. 14:00–15:40 VP, Čt 27. 9. 14:00–15:40 VP, Čt 4. 10. 14:00–15:40 VP, Čt 11. 10. 14:00–15:40 VP, Čt 1. 11. 14:00–15:40 VP, Čt 22. 11. 14:00–15:40 VP, Čt 6. 12. 14:00–15:40 VP, Čt 13. 12. 14:00–15:40 VP
Předpoklady
VAŠE PŘÍTOMNOST:během semestru se sejdeme celkem osmkrát v seminární místnosti KISKu (viz výše ROZVRH). Jelikož budeme stavět na interakci a invenci skupiny, je žádoucí zúčastnit se alespoň sedmi setkání. Dálkoví studenti se mohou předem domluvit na konkrétních absencích a způsobu zapojení. PŘÍPRAVA NA SETKÁNÍ: čas od času bude žádoucí popatřit na doporučený text či video (cca 15-40 minut, dle osobní zdatnosti a osobního zájmu). OCHOTA VYZKOUŠET SI KOMUNITNÍ INTERVENCI V AKCI: věci, o kterých budeme mluvit, vyzkoušíme v závěrečném projektu (komunitní akce pro KISK).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je nahlédnout pojem a fenomén komunity z různých perspektiv a přemýšlet o jeho možnostech v různých oblastech, které se našeho oboru týkají (inf. management, veřejné a komunitní knihovnictví, design, vzdělávání, marketing, profesní rozvoj ...). Důležitá je diskuse ve skupině a možnost věci zkoumat a zkoušet.
Osnova
 • Background a mindset: koncepty, principy, oblasti

 • "Využitá" komunita: společenství, management a marketing

 • Komunitní knihovnictví

 • Katalyzátorem učení: komunita, (sebe)vzdělávání, odbornost, profesní rozvoj

 • O něco lepší svět: komunita, design, sociální inovace

 • Káva s experty a praktiky kolem komunit

 • Komunitní mapování, plánování, rozvoj a správcovství

 • Workshop I - komunitní projekty: hra a smysl

 • Worskhop II - komunitní projekty: dramaturgie, zážitek

Výukové metody
Teoretická příprava je prokládána příklady z praxe a zkušenostmi studentů. Předpokládá se diskuse nad nabídnutými zdroji. Cílem je mentorovaná spolutvorba, díky níž by měl do konce semestru vzniknout návrh na jeden či více projektů (aktivit, formátů), které podpoří komunitní prostředí KISKu.
Informace učitele
KDY A KDE Výuka bude probíhat v přízemní budovy C, v seminární učebně KISKu (vedle pracovny Dr. Škyříka) v tyto čtvrtky: 20.9., 27.9., 4.10., 11.10., 1.11., 22.11., 6.12., 13.12.2018 od 14.00-15.40. Předmět je vhodný pro bakalářské i magisterské studenty a studentky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, jaro 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/VIKBB57