VIKBB61 Od údivu k poznání: srovnání výzkumu přírody a společnosti

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/1. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Michal Černý (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 18:00–19:40 D41; a Čt 25. 10. 12:00–13:40 B2.22
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 15/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je pochopit základní mechanismy výzkumu v přírodních, společenských, humanitních vědách a dalších oblastech výzkumu. Student by díky tomu měl být připraven pro práci v knihovně, ale také mít základní předpoklady pro podporu interdisciplinární a transdisciplinární výzkumné činnosti. Měl by získat kladný, ale kritický vztah k četbě odborného textu a osvojit si metody práce s ním a jeho případné interpretace.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování schopen:
 • číst odborné a populárně odborné texty z různých vědních disciplín
 • kriticky pracovat s textem
 • znát základní metody práce s odborným textem a umět je aplikovat
 • kriticky argumentovat a interpretovat odborné texty
 • pracovat se základními koncepty teorie vědy
 • schopen lepší věcné katalogizace
 • Osnova
  • Filosofie vědy a jazyka, rozdíly mezi vědami
  • Výzkum a věda v humanitních vědách (Piaget, Le Goff)
  • Výzkum a věda ve společenských vědách (Sedláček)
  • Výzkum a věda ve filosofii a teologii (Alterichter, Teilhard, Kuhn, Peregrin)
  • Výzkum a věda v přírodních vědách a matematice (Barrow, Novotný, Mach)
  • Interdisciplinarita a transdiciplinarita, nové vědní obory
  Literatura
   povinná literatura
  • LE GOFF, Jacques a Jean-Claude SCHMITT. Encyklopedie středověku. Vyd. 3. Praha: Vyšehrad, 2014, 935 s. ISBN 978-80-7429-130-2.
  • NOVOTNÝ, Jan a Jindřiška SVOBODOVÁ. Jak pracuje věda. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 107 s. ISBN 978-80-210-6942-8.
  • SEDLÁČEK, Tomáš. Ekonomie dobra a zla: po stopách lidského tázání od Gilgameše po finanční krizi. 2. vyd. Praha: 65. pole, 2012, 367 s. ISBN 978-80-87506-10-3.
  • TEILHARD DE CHARDIN, Pierre. Vesmír a lidstvo. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1990, 264 s.
  • PIAGET, Jean. Psychologie inteligence. Vyd. 2., v nakl. Portál 1. Praha: Portál, 1999, 164 s. Studium. ISBN 80-7178-309-9.
  • KUHN, Thomas S. Struktura vědeckých revolucí. 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 1997, 206 s. Oikúmené. ISBN 80-86005-54-2.
  • SOKOL, Jan. Filosofická antropologie : člověk jako osoba. Vyd. 2. Praha: Portál, 2008. 222 s. ISBN 9788073674229. info
  Výukové metody
  Výuka probíhá formou semináře. Každý týden studenti čtou jeden text (typicky 20-40 stran z knihy), kriticky ho posoudí a na semináři interpretují a diskutují problematická či zajímavá místa.
  Metody hodnocení
  Aktivní účast a odevzdání krátkého zamyšlení: a) Recenze na vybranou knihu z četby (3 NS) b) Vytvoření vlastní vědecké disciplíny c) Kritické posouzení a komparace dvou až tří vybraných textů z četby (3 NS) Odevzdané do 15. 1. 2017
  Informace učitele
  https://goo.gl/forms/5GwQ16LtpXcHjOQK2
  Do tohoto formuláře zadávejte svou přípravu z četby.
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Předmět je vyučován každoročně.
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/VIKBB61

  Nahoru | Aktuální datum a čas: 15. 12. 2018 21:52, 50. (sudý) týden

  Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému