VIKBB64 Vzdělávající knihovny

Filozofická fakulta
podzim 2015
Rozsah
0/5. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Alžběta Šašinková (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alžběta Šašinková
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
So 9:10–14:05 B2.32
Předpoklady
Předpoklady pro absolvování předmětu je zájem o knihovny a znalost jejich základních funkcí a způsobu fungování. Předmět je prakticky orientovaný, takže optimální je mít za sebou alespoň jeden běh praxí nebo stáží v knihovnách.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
- Identifikovat základní funkce knihoven v moderní společnosti. - Rozlišit základní a rozšiřující funkce knihoven a poznat, jakým způsobem probíhá v knihovnách vzdělávání různých cílových skupin. - Poznat metodické přístupy k rozvoji návštěvníků knihoven v klíčových tématech, jako jsou: mediální a internetová gramotnost, multikulturní povědomí, mezigenerační učení, podpora aktivního občanství atd. - Poznat nástroje k rozvoji spolupráce mezi knihovnami a dalšími institucemi a zřizovatelem. - Zpracování návrhu strategie vzdělávající knihovny.
Osnova
  • - Knihovna dnes a zítra: Vzdělávání a jaká je aktuální úloha knihoven? - Knihovna, média, internet a jeho užívání: jak může knihovna podpořit mediální gramotnost svých uživatelů? - Knihovna a multikulturní společnost: jak může knihovna rozvíjet toleranci k rozmanitosti? - Knihovna a různé generace: jak může knihovna podpořit rozvoje mezigeneračních vztahů ve své komunitě? - E-learning: Finanční gramotnost a jak ji může knihovna zvyšovat? - E-learning: Cizojazyčná gramotnost: jak rozvíjet jazykové dovednosti komunity?
Literatura
    doporučená literatura
  • HCD: Design zaměřený na člověka (IDEO, dostupné z eknihy.knihovna.cz)
  • Knihovny a vzdělávání (metodická příručka) - dostupné po přihlášení z www.biblioeduca.cz
    neurčeno
  • Koncepce rozvoje knihoven ČR pro léta 2011-2015 včetně internetizace knihoven (dost. z http://www.mkcr.cz/assets/literatura-a-knihovny/Koncepce_rozvoje_knihoven_2011-2015.pdf )
Výukové metody
Předmět je vyučován v pěti blocích, které jsoukoncipovány jako kreativní, prakticky orientované workshopy s externími lektory. Výuka probíhá pouze 5x za semestr, je však doplněna povinným splněním 80 % e-learningové formy kurzu, 90minutové konzultace v průběhu semestru a závěrečného kolokvia, které proběhne ve zkouškovém období, na němž budeme procházet vaše výstupyz e-learningu a hodnotit se.
Metody hodnocení
Hodnotí se aktivní účast na workshopech, splnění úkolů v e-learningové platformě biblioeduca.cz a aktivní účast na diskusi na závěrečném kolokviu.
Informace učitele
http://www.biblioeduca.cz
BIBLIOEDUCA – VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO POSÍLENÍ ROLE KNIHOVEN JAKO KOMUNITNÍCH CENTER DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ projekt č. CZ.1.07/3.2.04/04.0033 Tento předmět byl vytvořen díky spolufinancování z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky
Další komentáře
Studijní materiály

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2015/VIKBB64