VIKBB65 Humor v literatuře a kultuře

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 35 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/35, pouze zareg.: 0/35
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Tento předmět je fakultativním volným pokračováním předmětů VIKBA03 Informační prameny v kulturním kontextu a VIKBB46 Literatura v kulturním kontextu. Je zaměřen na výklad humoru v literatuře, v kulturně-historickém kontextu. Po skončení kurzu budou studenti schopni
interpretovat humor v dějinách literatury a kultury;
orientovat se v příslušné odborné literatuře;
kriticky zhodnotit texty z oblasti odborné a popularizační literatury;
aplikovat získané poznatky při psaní vlastních prací.
Osnova
 • Studenti budou nejprve seznámeni s doporučenou literaturou a postupy pro zpracování svých seminárních prací. Na základě dohody s vyučujícím zvolí téma své seminární práce. V následujících setkáních budou prezentovat své seminární práce a o těchto pracích budou účastníci semináře diskutovat spolu s vyučujícím. Podle potřeby a po vzájemné dohodě budeme používat též audiovizuální a zvukové záznamy (filmy, divadelní inscenace, televizní inscenace, CD). Diskuse budou vedeny o výsledcích prezentací, postupech při jejich přípravě, příslušné primární a sekundární literatuře, specifičnosti při používání klasických a elektronických zdrojů, včetně klasických a elektronických knih.
Literatura
 • MOCNÁ, Dagmar a Josef PETERKA. Encyklopedie literárních žánrů. 1. vyd. Litomyšl: Paseka, 2004. 699 s. ISBN 807185669X. info
 • Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Edited by Ansgar Nünning - Jiří Trávníček - Jiří Holý, Translated by Al. Vydání první. Brno: Host, 2006. 912 stran. ISBN 8072941704. info
 • BORECKÝ, Vladimír. Teorie komiky. Vyd. 1. Praha: Hynek, 2000. 210 s. ISBN 80-86202-65-8. info
 • BORECKÝ, Vladimír. Imaginace, hra a komika. 2. rozš. a opr. vyd., (v Tr. V Praze: Triton, 2005. 347 s. ISBN 8072545035. info
 • HOŘÍNEK, Zdeněk. Kniha o komedii. 1. vyd. V Praze: Scéna, 1992. 159 s. ISBN 8085214121. info
 • HOŘÍNEK, Zdeněk. O divadelní komedii. Edited by Ivan Vyskočil - Jan Dvořák. V tomto souboru vyd. 1. Praha: Pražská scéna, 2003. 263 s. ISBN 8086102319. info
 • PYTLÍK, Radko. Fenomenologie humoru, aneb, Jak filozofovat smíchem. [Česká republika]: Emporius, 2000. 119 s. ISBN 8086346048. info
 • PYTLÍK, Radko. Malá encyklopedie českého humoru [21815]. Praha: Československý spisovatel, 1982. info
 • MEREDITH, George, DVOŘÁKOVÁ, Alena. Dva eseje o komedii. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2012. 196 s. ISBN 9788074650437.
 • BERGSON, Henri. Smích. Translated by Eva Majorová - Ladislav Major. Vyd. 1. Praha: Naše vojsko, 1993. 91 s. ISBN 8020604049. info
 • FREUD, Sigmund. Vtip a jeho vztah k nevědomí. Translated by Ondřej Bezdíček. V Psychoanalytickém nakl. v. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 2005. 251 s. ISBN 8086123219. info
 • PIRANDELLO, Luigi. Humor. Edited by Alice Flemrová. Vyd. 1. Praha: Havran, 2006. 220 s. ISBN 8086515656. info
 • JANKÉLÉVITCH, Vladimir. Ironie. 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 2014. 149 s. ISBN 9788072984954. info
 • BRETON, André. Antologie černého humoru. Přeložil Michal Novotný. Praha: Concordia, 2006. 400 s. ISBN 80-85997-38-X.
 • Smysl nebo nesmysl? : groteskno v moderním dramatu : pět esejů Martina Esslina, Reinholda Grimma, H.B. Hardera a Klause Völkera. 1. vyd. Praha: Orbis, 1962. 145 s. info
 • STYAN, J. L. Černá komedie [Styan, 1967]. Praha: Orbis, 1967. info
 • BACHTIN, Michail Michajlovič. François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. Vyd. 1. Praha: Odeon - nakladatelství krásné literatury a umění, 1975. 406 s., 49. info
 • TRTÍLEK, Pavel: Specifika francouzského absurdního divadla. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2011. 182 s. ISBN 978-80-86928-97-5.
 • Groteska, čili, Morálka šlehačkového dortu. Translated by Petr Král. Vyd. v ČR 1., dopl. a rozš. Praha: Národní filmový archiv, 1998. 316 s., [1. ISBN 80-7004-092-0. info
 • Karel Poláček a podoby humoru v české literatuře 19. a 20. století. Edited by Erik Gilk. Vyd. 1. Boskovice: Albert, 2004. 299 s. ISBN 8073260255. info
 • POKORNÝ, Jindřich: Kniha o kabaretu. Praha: Mladá fronta, 1988. 468 s.
 • LANGEROVÁ, Marie et al. Symboly obludností :mýty, jazyk a tabu české postavantgardy 40.-60. let. Vyd. 1. Praha: Malvern, 2009. 510 s. ISBN 9788086702667
 • JEŽEK, Vlastimil et al.: Šest z šedesátých : Činoherní klub, Divadlo Járy Cimrmana, Studio Ypsilon, Radošinské naivné divadlo, Semafor, Štúdio L+S. Praha:Radioservis, 2003. 307 s. ISBN 8086212319
 • JUST, Vladimír. Proměny malých scén : rozmluvy o vývoji a současné podobě českých autorských divadel malých jevištních forem [22910]. Praha: Mladá fronta, 1984. info
 • Z dílny malých scén. Edited by Vladimír Just, Illustrated by Adolf Born. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1989. 316 s. ISBN 8020400370. info
Výukové metody
Seminář. Výklad vyučujícího, vypracování seminární práce na vybrané téma, diskuse.
Metody hodnocení
Studenti získají kredity za seminární práci na zvolené téma a za úspěšný závěrečný pohovor o tématech zpracovaných a přednesených v průběhu kurzu.
Informace učitele
Předmět je určen studentům všech forem studia: prezenčního, kombinovaného, distančního.
Předmět lze zapisovat opakovaně, protože literární texty a otázky, jimiž se zabýváme, se vždy v aktuálním roce mění podle dohody se studenty.
Svou seminární práci studenti přednesou v hodině.
Materiály, které budou předmětem závěrečného pohovoru, budou mít všichni studenti k dispozici v ISu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 15. 12. 2018 22:25, 50. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému