VIKBB69 Exkurze do knihoven

Filozofická fakulta
jaro 2017
Rozsah
3denní exkurze. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Martin Krčál, DiS. (cvičící)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 47 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/47, pouze zareg.: 2/47
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je na příkladech zahraničních knihoven ukazovat jejich fungování a aktuální trendy. Důraz bude kladen také na architekturu knihoven a návrh služeb.
Osnova
  • Cílem letošní exkurze bude Slovinsko. Navštívíme města Lublaň a Maribor. Předpokládaný termín exkurze je 2.-4.5.2017. O podrobnostech budete informováni na začátku semestru. Kapacita kurzu je nastavena na 47 studentů (kapacita autobusu). Bude veden seznam potenciálních náhradníků. Finanční spoluúčast pro studenty KISK 1300 Kč (příspěvek na ubytování a dopravu). V ceně není zahrnuto jídlo, které si každý účastník hradí individuálně. V rámci kurzu zazní přednášky dvou odborníků z praxe a studenti budou plnit úkoly.
Výukové metody
exkurze
Metody hodnocení
povinná účast na exkurzi splnění úkolů
Další komentáře
Studijní materiály
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: Výuka proběhne v termínu 1.-3. května 2017.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019.