VIKBB72 Základy odborné terminologie

Filozofická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Michal Lorenz, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:50–12:25 212
Předpoklady
NOW ( VIKBA06 Informační věda 2 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminární kurz navazující na předmět VIKBA06 Informační věda 2. Kurz je propedeutikou k anglické odborné terminologii používané v textech zadaných v rámci kurzu Informační věda 2. Je vhodný pro studenty se slabší znalostí angličtiny, kteří mají problémy s porozuměním textům. Zaměřuje se na odbornou terminologii, její význam, výklad a překlad a umožňuje studentům efektivní práci s obsahem odborných textů. Pozornost je věnována zvláště termínům a pasážím, u nichž mají studenti problémy s porozuměním a pochopením. Opomenuty nejsou ani techniky práce s textem a poznámkami k němu. Kurz je realizován formou osobních setkání se studenty prezenční formy studia a skupinových online setkání se studenty kombinované formy studia (více po domluvě s PhDr. M. Lorenzem, Ph.D.).
Osnova
  • 1. Informační věda • 2. Informační etika • 3. Informační společnost: digitální ekonomie, informační průmysl průmysl, masová kolaborace • 4. Informační politika: digitální propast, e-incluse, e-participace • 5. Informační architektura • 6. Informační chování • 7. Informační vyhledávání a teorie relevance • 8. Na uživatele a služby orientovaný design: interakce, kolaborace, přístupnost, kredibilita, použitelnost, užitečnost a afordance • 9. Organizace a management znalostí • 10. Vědecká komunikace • 11. Kvantitativní a kvalitativní metody informační vědy • 12. Informační profese a příležitosti ke kariérnímu růstu.
Výukové metody
- čtení textů před každou lekcí – identifikace a analýza odborných pojmů - tvorba poznámek - diskuze v hodinách - práce s definicemi konceptů v TDKIV a referenční literatuře.
Metody hodnocení
Účast na přednáškách, zpracované přípravy.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2019.