VIKBB76 Sociální inovace v knihovnách

Filozofická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/0/1. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Tomáš Štefek (přednášející)
Mgr. Eva Víchová (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 12. 3. 9:00–14:00 Knihovna "Na Křižovatce", Út 13. 3. 9:00–14:00 Knihovna "Na Křižovatce", 9:00–14:00 Knihovna "Na Křižovatce", St 14. 3. 9:00–14:00 Knihovna "Na Křižovatce", Čt 15. 3. 9:00–14:00 Knihovna "Na Křižovatce"
Předpoklady
Zájem o sociální inovace, design služeb, UX, komunitní roli knihoven, Knihovnu Na Křižovatce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vhled do myšlenkového a teoretického rámce sociálních inovací. Hledání možností komunitní role knihoven. Příležitost navrhnout vlastní projekt a službu s možností reálného dopadu v Knihovně Na Křižovatce. Rozvoj týmové práce. Zážitek design sprintu ve 3 týmech po 5 lidech. Po absolvování předmětu bude student schopen: orientovat se v oblasti sociálních inovací knihovních a informačních služeb, využívat základy komunitního mapování, pracovat designovým procesem a s pomocí vybraných metod designu služeb.
Osnova
  • - komunitní role knihoven, sociální inovace v českých knihovnách a v zahraničí, teorie metody design sprint; - mapování okolí Knihovny Na Křižovatce: komunit, cílových skupin, příležitostí, bariér, stakeholderů, možností financování; - analýza dat, definice cíle (designové výzvy), mapování cesty uživatele; - ideace, inspirace, rešerše, skicování návrhů služeb; - prototypování, storyboarding; - testovací scénáře a hypotézy, uživatelské testování, reframing prototypu služby, návrh iterace a dalšího postupu; - týmová prezentace prototypů sociálně-inovačních služeb.
Literatura
    doporučená literatura
  • PROTIVÍNSKÝ, Tomáš, Milan HRUBEŠ a Petr ČÁP. Komunitní činnost veřejných knihoven v procesech integrace sociálně znevýhodněných osob: výzkumná zpráva [online]. [Praha: Centrum občanského vzdělávání, 2015]. Dostupné z: http://www.obcanskevzdelavani.cz/dow
  • KNAPP, Jake. Sprint: jak vyřešit velké problémy a otestovat nové myšlenky v pouhých pěti dnech. Brno: Jan Melvil Publishing, 2017. Žádná velká věda. ISBN 978-80-7555-023-1.
  • MURRAY, Robin, CAULIER-GRICE, Julie, MULGAN, Geoff. The open book of social innovation [electronic resource]. London: National Endowment for Science, Technology and the Art: Young Foundation, - Social innovator series : ways to design, develop and grow s
  • STICKDORN, Marc a Jakob SCHNEIDER. This is service design thinking: basics, tools, cases. Hoboken: Wiley, 2011. ISBN 978-1-118-15630-8.
Výukové metody
teoretická příprava, workshopy, terénní praktické cvičení
Metody hodnocení
Přítomnost v hodinách je povinná, vzhledem k problematické absenci při výrazně týmové aktivitě, jakou je design sprint. (Jakmile jeden člen týmu vypadne z procesu, nemůže se znovu plnohodnotně zapojit.) Kurz je hodnocen pouze prospěl/neprospěl na základě existujícího, otestovaného a prezentovaného prototypu sociálně-inovační služby. Další práce na realizaci vzniklých prototypů služeb bude po schválení možná v předmětu Terénní projekt.
Informace učitele
Výuka bude probíhat ve dnech: 12. 3., 13. 3., 14. 3., 15. 3. vždy 9.00 – 14.00, v knihovně Na Křižovatce (Křížová 24, Brno).
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019.