VIKBB76 Sociální inovace v knihovnách

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0/1. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Tomáš Štefek (přednášející)
Mgr. Eva Víchová (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:00–15:40 C128
Předpoklady
Zájem o sociální inovace, design služeb, UX, komunitní roli knihoven.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/15, pouze zareg.: 0/15
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vhled do myšlenkového a teoretického rámce sociálních inovací. Hledání možností komunitní role knihoven. Příležitost navrhnout vlastní projekt a službu s možností reálného dopadu. Rozvoj týmové práce. Zážitek design sprintu a týmové práce. Po absolvování předmětu bude student schopen: orientovat se v oblasti sociálních inovací knihovních a informačních služeb, využívat základy komunitního mapování, pracovat designovým procesem a s pomocí vybraných metod designu služeb.
Osnova
 • - komunitní role knihoven, sociální inovace v českých knihovnách a v zahraničí, teorie metody design sprint;
 • - mapování okolí knihovny: komunit, cílových skupin, příležitostí, bariér, stakeholderů, možností financování;
 • - analýza dat, definice cíle (designové výzvy), mapování cesty uživatele;
 • - ideace, inspirace, rešerše, skicování návrhů služeb;
 • - prototypování, storyboarding, cesta službou;
 • - testovací scénáře a hypotézy, uživatelské testování, reframing prototypu služby, návrh iterace a dalšího postupu;
 • - týmová prezentace prototypů sociálně-inovačních služeb.
Literatura
  doporučená literatura
 • MURRAY, Robin, CAULIER-GRICE, Julie, MULGAN, Geoff. The open book of social innovation [electronic resource]. London: National Endowment for Science, Technology and the Art: Young Foundation, - Social innovator series : ways to design, develop and grow s
 • STICKDORN, Marc a Jakob SCHNEIDER. This is service design thinking: basics, tools, cases. Hoboken: Wiley, 2011. ISBN 978-1-118-15630-8.
 • KNAPP, Jake. Sprint: jak vyřešit velké problémy a otestovat nové myšlenky v pouhých pěti dnech. Brno: Jan Melvil Publishing, 2017. Žádná velká věda. ISBN 978-80-7555-023-1.
 • PROTIVÍNSKÝ, Tomáš, Milan HRUBEŠ a Petr ČÁP. Komunitní činnost veřejných knihoven v procesech integrace sociálně znevýhodněných osob: výzkumná zpráva [online]. [Praha: Centrum občanského vzdělávání, 2015]. Dostupné z: http://www.obcanskevzdelavani.cz/dow
Výukové metody
teoretická příprava, workshopy, terénní praktické cvičení
Metody hodnocení
Přítomnost v hodinách je povinná, vzhledem k problematické absenci při výrazně týmové aktivitě, jakou je design sprint. (Jakmile jeden člen týmu vypadne z procesu, nemůže se znovu plnohodnotně znovu zapojit.) Kurz je hodnocen pouze prospěl/neprospěl na základě účasti a existujícího, otestovaného a prezentovaného prototypu sociálně-inovační služby. Další práce na realizaci vzniklých prototypů služeb bude po schválení možná v předmětu Terénní projekt.
Informace učitele
Výuka bude probíhat ve dnech: 18. 2., 19. 2., 20. 2., 21. 2. vždy od 9.00 do 14.00. Místo bude upřesněno.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/VIKBB76