VIKMA05 Current Trends in Information Retrieval Languages

Faculty of Arts
Spring 2008
Extent and Intensity
1/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Josef Schwarz (lecturer)
Guaranteed by
Ing. Zdeněk Kadlec, Dr.
Division of Information and Library Studies - Department of Czech Literature and Library Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Iva Dušová
Timetable
Fri 11:40–13:15 B31
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Přednáška seznamuje studenty s pokročilou aplikací selekčních jazyků v informačních systémech, širšími kontexty selekčních jazyků a věcného vyhledávání informací a možnostmi selekčních jazyků z hlediska jejich využití ve webovém prostředí. Přednáška podrobněji přibližuje automatizované procedury spojené s věcným zpracováním dokumentů (automatická indexace, klasifikace apod.), moderní vyhledávací modely a vybrané dílčí otázky, které se týkají aktuálních trendů v předmětné oblasti (např. vizualizace informací, vyhledávání multimediálních dokumentů, rozšiřování uživatelských dotazů, sémantický web, ontologie ad.). Při výkladu je věnována průběžná pozornost především systémům a aplikacím na internetu.
Syllabus (in Czech)
  • 1. AUTOMATIZOVANÉ ZPRACOVÁNÍ DAT A SJ 1.1. automatická indexace, klasifikace, abstrahování, shlukování 1.2. automatizované zpracování přirozeného jazyka 2. VYHLEDÁVACÍ MODELY A JEJICH VZTAH K SJ 2.1. vyhledávání, filtrace, prohlížení 2.2. moderní vyhledávací techniky a SJ 2.3. vizualizace informací 2.4. reprezentace a vyhledávání multimediálních dokumentů 2.5. citační rejstříky jako metoda věcného vyhledávání informací 2.6. metody zpracování a rozšiřování uživatelského dotazu pomocí řízených slovníků 3. ŠIRŠÍ KONTEXTY SJ 3.1. klasifikační výzkum, reprezentace pojmu 3.2. formální struktura dokumentu (SGML, HTML, XML), sémantický web 3.3. znalostní databáze, reprezentace znalostí, sémantické sítě 3.4. ontologie a jejich vztah k SJ 4. ŘÍZENÉ SLOVNÍKY, VĚCNÉ VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A INTERNET
Assessment methods (in Czech)
Esej, týmová práce, aktivita na přednáškách.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Autumn 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020.
  • Enrolment Statistics (Spring 2008, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2008/VIKMA05