VIKMA06 Search and Analytical Surveying

Faculty of Arts
Spring 2013
Extent and Intensity
1/1/0. 5 credit(s). Recommended Type of Completion: zk (examination). Other types of completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Josef Schwarz (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Division of Information and Library Studies - Department of Czech Literature and Library Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Marie Hradilová
Supplier department: Division of Information and Library Studies - Department of Czech Literature and Library Studies - Faculty of Arts
Timetable
Fri 12:30–14:05 L11
Prerequisites (in Czech)
U studentů se předpokládají znalosti na úrovni předmětu Organizace znalostí (VIKMA06).
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Student po absolvování předmětu porozumí základním principům strukturovaného vyhledávání informací z hlediska subjektu (uživatel) i objektu (informační zdroje), bude schopen analyzovat informační dotaz, provést referenční rozhovor, stanovit optimální rešeršní strategii včetně volby klasických i elektronických informačních zdrojů, vyhodnotit, zpracovat a prezentovat výsledky vyhledávání. Dále bude schopen porozumět obecným dotazovacím principům, vysvětlit principy vyhledávacích nástrojů, rozpoznat, zvolit a posoudit různé vyhledávací techniky a strategie.
Syllabus (in Czech)
 • 1) Základní pojmy a kontext 2) Subjekty a objekty procesu vyhledávání informací (uživatel, informační pracovník, informační zdroje, analýza informačního požadavku) 3) Techniky a modely vyhledávání, metodika vyhledávání 4) Rešeršní strategie 5) Zpracování a hodnocení výsledků vyhledávání 6) Vyhledávání informací jako služba knihoven 7) Specifické aplikační oblasti vyhledávání informací (obchod, lékařství, právo) 8) Vyhledávání informací a internet
Literature
  required literature
 • CHU, Heting. Information representation and retrieval in the digital age. Medford, New Jersey: Information Today, Inc., 2003. xiv, 248. ISBN 1573871729. info
 • VICKERY, B. C. and A. VICKERY. Information science in theory and practice. 3. rev. and enl. München: K.G. Saur, 2004. xiii, 400. ISBN 3598116586. info
 • LANCASTER, F. Wilfrid. Indexing and abstracting in theory and practice. 3rd ed. London: Facet Publishing, 2003. xix, 451. ISBN 1856044823. info
 • INGWERSEN, Peter. Information retrieval interaction. Copenhagen: Royal School of Library and Information Science, Department of Information Studies, 2002. x, 246. ISBN 0947568549. info
 • RAUCH, Jan. Metody zpracování informací. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1996. 88 s. ISBN 807079870X. info
 • HOCK, Randolph. The extreme searcher's Internet handbook : a guide for the serious searcher. 2nd ed. Medford, N.J.: CyberAge Books, 2007. xxvii, 326. ISBN 9780910965767. info
  recommended literature
 • BAEZA-YATES, Ricardo and Berthier RIBEIRO-NETO. Modern information retrieval. New York: ACM Press, 1999. xx, 513 s. ISBN 0-201-39829-X. info
 • STEINEROVÁ, Jela. Teória informačného prieskumu. Vyd. 1. V Bratislavě: Slovenská technická knižnica - Centrum VTI SR, 1996. 262 s. ISBN 80-85165-58-9. info
 • FRANTS, Valery I., SHAPIRO, Jacob, VOISKUNSKII, Vladimir G. Automated Information Retrieval : theory and methods. San Diego : Academic Press, 1997. 365 s.
 • BELL, Suzanne S. Librarian's guide to online searching. Westport, Conn.: Libraries Unlimited, 2006. xvii, 268. ISBN 9781591583264. info
Bookmarks
https://is.muni.cz/ln/tag/FF:VIKMA06!
Teaching methods (in Czech)
Přednáška, řízená diskuse, domácí práce, praktická cvičení, prvky gamifikace.
Assessment methods (in Czech)
Předmět je klasifikován na základě: 1) znalostního testu s 25 otázkami (min. 13 nutno odpovědět správně); 2) závěrečné rešerše; 3) dílčích úkolů; 4) aktivity v hodině (doplňkově).
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (Spring 2013, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2013/VIKMA06