EN

FF:VIKMA15 Aplikační seminář - Informace o předmětu

VIKMA15 Aplikační seminář

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
Projektová výuka. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 16:00–17:40 D22
Předpoklady
VIKMA14 Design informačních služeb
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Aplikační seminář s volitelným obsahovým zaměřením ve vazbě k problémovým okruhům z oblasti Informační studia a knihovnictví. Cílem předmětu je aplikovat teoretické poznatky získané v rámci studia na konkrétním projektu. Předmět seznamuje studenty se strukturou projektu, přibližuje jim české i evropské finanční zdroje a možnosti čerpání těchto financí prostřednictvím vhodně zpracovaných projektů.
Osnova
 • Cíl semináře: Prohloubení znalostí a individuální ověření dovedností, práce v týmu, projektová metoda. Studenti jsou vedeni k samostatnému zpracování určitých projektů a získávají zkušenosti praktickou činností a experimentováním. Aplikační seminář vychází z pragmatické pedagogiky a principu instumentalismu. Podporuje motivaci žáků a kooperativní učení. Analýza projektových záměrů, zadání projektů. Struktura projektu
 • - název projektu,
 • - identifikační data předkladatele projektu,
 • - abstrakt projektu,
 • - popis cílů, cílových skupin a efektů řešení projektu,
 • - popis vlastního řešení projektu,
 • - harmonogram řešení projektu,
 • - výkonné zajištění projektu,
 • - finanční zajištění projektu
 • 2. České finanční zdroje
 • - charakteristika
 • - systém předkládání a posuzování projektů
Literatura
  povinná literatura
 • 100 metod Rozcestník metod pro inovace informačních služeb. http://100metod.cz
 • MARTIN, Paula K. a Karen TATE. Management projektu Memory Jogger : kapesní průvodce pro projektové týmy. Praha: Česká společnost pro jakost, 2005. viii, 176. ISBN 8002017323. info
  neurčeno
 • ŠAJDLEROVÁ, Ivana a Miloslav KONEČNÝ. Projektový management. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská. Technická univerzita, 2008. 140 s. ISBN 9788024816869. info
 • POSNER, Keith a Michael APPLEGARTH. Projektový management : [příručka rad, metod a nástrojů pro vedoucí a členy týmů, kteří chtějí dobře a efektivně zvládat své úkoly a povinnosti]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 111 s. ISBN 8073671417. info
 • NĚMEC, Vladimír. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 182 s. ISBN 8024703920. info
 • DVOŘÁKOVÁ, Petra. Projektový management - faktor úspěchu. In IMEA 2002. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2002. s. 34-36. ISBN 80-7083-606-7. info
 • SKALICKÝ, Jiří a Zdeněk VOSTRACKÝ. Projektový management. Vyd. 1. Plzeň: Západočeská univerzita, 1996. ii, 170 s. ISBN 80-7082-277-5. info
 • DOLANSKÝ, Václav a Vladimír NĚMEC. Projektový management. Vyd. 1. Praha: Grada, 1996. 372 s. ISBN 8071692875. info
Výukové metody
- skupinové schůzky s garantem - práce v terénu
Metody hodnocení
- uskutečnění projektu - předložení závěrečné zprávy - obhajoba projektu
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/VIKMA15