VIKMA15 Aplikační seminář

Filozofická fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/0/0. Projektová výuka. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 14:10–15:45 K33
Předpoklady
VIKMA14 Design informačních služeb
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Aplikační seminář s volitelným obsahovým zaměřením ve vazbě k problémovým okruhům z oblasti Informační studia a knihovnictví. Cílem předmětu je aplikovat teoretické poznatky získané v rámci studia na konkrétním projektu. Předmět seznamuje studenty se strukturou projektu, přibližuje jim české i evropské finanční zdroje a možnosti čerpání těchto financí prostřednictvím vhodně zpracovaných projektů.
Osnova
 • Cíl semináře: Prohloubení znalostí a individuální ověření dovedností, práce v týmu, projektová metoda. Studenti jsou vedeni k samostatnému zpracování určitých projektů a získávají zkušenosti praktickou činností a experimentováním. Aplikační seminář vychází z pragmatické pedagogiky a principu instumentalismu. Podporuje motivaci žáků a kooperativní učení. Analýza projektových záměrů, zadání projektů. Struktura projektu
 • - název projektu,
 • - identifikační data předkladatele projektu,
 • - abstrakt projektu,
 • - popis cílů, cílových skupin a efektů řešení projektu,
 • - popis vlastního řešení projektu,
 • - harmonogram řešení projektu,
 • - výkonné zajištění projektu,
 • - finanční zajištění projektu
 • 2. České finanční zdroje
 • - charakteristika
 • - systém předkládání a posuzování projektů
Literatura
  povinná literatura
 • 100 metod Rozcestník metod pro inovace informačních služeb. http://100metod.cz
 • MARTIN, Paula K. a Karen TATE. Management projektu Memory Jogger : kapesní průvodce pro projektové týmy. Praha: Česká společnost pro jakost, 2005. viii, 176. ISBN 8002017323. info
  neurčeno
 • ŠAJDLEROVÁ, Ivana a Miloslav KONEČNÝ. Projektový management. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská. Technická univerzita, 2008. 140 s. ISBN 9788024816869. info
 • POSNER, Keith a Michael APPLEGARTH. Projektový management : [příručka rad, metod a nástrojů pro vedoucí a členy týmů, kteří chtějí dobře a efektivně zvládat své úkoly a povinnosti]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 111 s. ISBN 8073671417. info
 • NĚMEC, Vladimír. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 182 s. ISBN 8024703920. info
 • DVOŘÁKOVÁ, Petra. Projektový management - faktor úspěchu. In IMEA 2002. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2002. s. 34-36. ISBN 80-7083-606-7. info
 • SKALICKÝ, Jiří a Zdeněk VOSTRACKÝ. Projektový management. Vyd. 1. Plzeň: Západočeská univerzita, 1996. ii, 170 s. ISBN 80-7082-277-5. info
 • DOLANSKÝ, Václav a Vladimír NĚMEC. Projektový management. Vyd. 1. Praha: Grada, 1996. 372 s. ISBN 8071692875. info
Výukové metody
- skupinové schůzky s garantem - práce v terénu
Metody hodnocení
- uskutečnění projektu - předložení závěrečné zprávy - obhajoba projektu
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, jaro 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2017/VIKMA15

Nahoru | Aktuální datum a čas: 28. 5. 2017 22:18, 21. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému