VIKMB01 Účast na konferencích

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 26. 9. 12:30–14:05 U33
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozšíření a doplnění odborných znalostí studenta v konfrontaci s odborným akademickým prostředím a praxí. Tato konfrontace není limitována tematicky, záleží na volbě studenta, ve které oblasti se chce specializovat. V případě neoborové konference je nutné prokázat aplikaci do oboru ISK, ve kterém je předmět zařazen.
Osnova
 • Účast na vybrané oborové akci v ČR i v zahraničí. Pro inspiraci je možné použít kalendář akcí na webu KISK.
 • Vybrané konference v ČR:
 • INFORUM
 • CASLIN
 • Knihovny současnosti
 • IVIG
 • ISSS (Internet ve statní správě a samosprávě)
 • WebExpo...
 • Je možne si vybrat i jinou odbornou oborovou konferenci či seminář, ale je třeba tento výběr předem konzultovat.
Literatura
  doporučená literatura
 • BEČKA, J.V. Jak psát dobře a správně. 1. vyd. Praha: Vydavatelství a nakladatelství Novinář, 1974. 177 s. info
 • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
 • GERŠLOVÁ, Jana. Vádemékum vědecké a odborné práce. 1. vyd. [Praha]: Professional Publishing, 2009. 148 s. ISBN 9788074310027. info
 • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
Výukové metody
Pro ukončení předmětu je nutné naplnit oba následující požadavky:
1) Pasivní účast na odborné akci (tj. přítomnost na celé akci) (dvoudenní konference nebo dvě jednodenní) a vytvoření zprávy o ní a nabídnutí této zprávy ke zveřejnění v časopise Ikaros.
2) Aktivní účast (tedy prezentace) na odborné akci (může být i stejná jako ta, ze které píšete zprávu). Je tedy nutné vystoupit na odborné akci s vlastním příspěvkem, což může být i prezentace APLS projektu.
Bližší informace k ukončení předmětu s požadavky na zprávu z konfderence jsou dostupné na wiki KISK (http://wiki.knihovna.cz/index.php?title=KISK:Účast_na_konferencích).
Metody hodnocení
Zpráva z konference předávající odborné znalosti zprostředkované odbornou akcí, prezentace na odborné konferenci. Povinná účast na setkání na začátku semestru (podmínky ukončení se skupinovou diskuzí individuálních potřeb a zkušeností)
Informace učitele
http://wiki.knihovna.cz/index.php?title=KISK:Účast_na_konferencích
Předmět je vhodný i pro dálkové studenty, záleží na výběru studenta jaké konference se zúčastní. Všechny náklady na konferenci si student hradí sám.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.