VIKMB04 Introduction into SQL Language

Faculty of Arts
Spring 2005
Extent and Intensity
1/1/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Ing. Zdeněk Kadlec, Dr. (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Pavla Kánská
Division of Information and Library Studies - Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Iva Dušová
Timetable
Mon 13:20–14:55 8
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 20 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/20, only registered: 0/20, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/20
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Kurz je určen studentům, kteří chtějí získat základní přehled o databázovém jazyku SQL - Structured Query Language a naučit se pomocí tohoto jazyka pracovat s relační databází. Výuka bude zaměřena prakticky, studenti budou pracovat s databází MySQL prostřednictvím internetu.
Assessment methods (in Czech)
Účast na cvičeních je povinná, zápočet bude udělen za splnění průběžných úkolů a za závěrečný samostatný praktický úkol.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014.
  • Enrolment Statistics (Spring 2005, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2005/VIKMB04