VIKMB04 Introduction to Structured Query Language

Faculty of Arts
Spring 2008
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Ing. Zdeněk Kadlec, Dr. (lecturer)
Guaranteed by
Ing. Zdeněk Kadlec, Dr.
Division of Information and Library Studies - Department of Czech Literature and Library Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Iva Dušová
Timetable
Mon 10:00–11:35 A01
Prerequisites (in Czech)
! FI:PV003 RDBS Architecture && ! FI:PB155 Database Systems Applications && ! FI:PB154 Database Systems && ! FI:PV136 DB Systems Seminar && ! FI:P002 Introduction to Database Systems && ! FI:P502 Introduction to Database Systems && ! FI:P003 RDBS Architecture && ! FI:P136 DB Systems Seminar
Angličtina pasivně na úrovni porozumění počítačovému manuálu.
Studenti studující kurz dálkově musí mít buď přístup přes internet na adresu http://knihomol.phil.muni.cz/cgi-bin/sql.exe, nebo vlastní počítač, na kterém budou muset nainstalovat databázi MySQL a další pomocný SW.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 30 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/30, only registered: 0/30, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/30
Fields of study the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Kurz je určen studentům, kteří chtějí získat základní přehled o databázovém jazyku SQL - Structured Query Language a naučit se pomocí tohoto jazyka pracovat s relační databází.
Výuka bude zaměřena prakticky, studenti budou pracovat s databází MySQL prostřednictvím internetu.
Syllabus (in Czech)
  • 1.část - rychlokurz
  • show databases, show tables, describe; select z jedné tabulky, výběr sloupců, alias, výběr řádků, distinct, řazení, sdružování řádků, základní agregační funkce (count, sum, min, max, avg).
  • 2.část - DDL, DML, funkce
  • create/alter/drop/truncate table, datové typy, create like, create select; insert, update, delete, insert select; operátory a funkce; vyhledávání (like, match against)
  • 3.část - práce s více tabulkami
  • key, foreign key, unique, auto_increment column; spojování tabulek - join (cross, inner, left outer, right outer), spojování pomocí where; vnořený příkaz select, temporary table; indexy - create/drop/show index, explain.
Assessment methods (in Czech)
Účast na cvičeních je doporučená, kurz je možné absolvovat dálkově.
Všichni studenti se však osobně zúčastní závěrečného samostatného praktického testu, který proběhne na počítači. Bude trvat 90 minut, k dispozici budou vlastní poznámky a manuál SQL. Bude přísný zákaz jakékoliv komunikace.
Zápočet bude udělen za získání minimálně 80% v bodově hodnoceném závěrečném testu.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
Teacher's information
http://knihomol.phil.muni.cz/sql
The course is also listed under the following terms Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014.
  • Enrolment Statistics (Spring 2008, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2008/VIKMB04