VIKMB06 Informace, technologie a lepidlo života

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. Andrew Lass, M.A., Ph.D. (přednášející)
PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 16. 10. 9:00–12:00 212, 13:00–16:00 212, Út 17. 10. 9:00–12:00 212, 13:00–16:00 212, St 18. 10. 9:00–12:00 212, 13:00–16:00 212, Čt 19. 10. 9:00–12:00 212, 13:00–16:00 212
Předpoklady
Pracovními jazyky jsou čeština a slovenština. Pasivní znalost angličtiny je vhodná, ale ne nezbytná.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/15, pouze zareg.: 0/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Jiné omezení: Nutna pasivni znalost anglickeho jazyka
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Z knihoven se za posledních několik desetiletí staly sofistikované instituce s novými informačními technologiemi a uživatel spíše vkládá svou důvěru do rukou panu profesoru Googlovi. V době, kdy vedle možné ověřitelnosti fakt se objevují „alternativní fakta,“ nabírá role knihovnické profese novou, celospolečenskou zodpovědnost. Vedle konkrétní otázky o profesi, o zodpovědnosti za náplň knihovnicko-informační pedagogiky, dnes stojí obecnější dotaz po uživatelské vzdělanosti. Lze je od sebe oddělit? Nebo je přenechat mobilním vyhledávačům a důvěře k sociálním sítím? Týká se nás to vůbec? Cílem semináře bude nastolit organizovanou debatu, která povede během čtyř dnů strategického plánování k vymezení klíčových problémů, k identifikaci parametrů možných řešení a nakonec ke konkrétní představě o ideálu novodobé knihovnické profese a způsobech jejího naplnění. Navíc samotný průběh semináře nabízí účastníkům model a metodiku konstruktivního plánování.
Osnova
  • Metodika scenario workshop planning nabízí způsob, jak se orientovat v komplexní situaci, získat nad ní nadhled a dovést nás k neobvyklým řešením. První pracovní den je věnován nastolení problému. Po dopolední úvodní přednášce o zodpovědnosti knihoven v době rostoucí krize vzdělanosti se nastolené problémy vydefinují vyhrocenou debatou v populárním „akváriu“. Po obeznámení s metodikou strategického plánování následuje rozdělení do skupin. Druhý a třetí den je věnován dalším fázím s mezivýstupy, které povedou k modelovým řešením a jejich předvedení celému kolektivu. Od toho je čtvrtek odpoledne, abychom se kolem konkrétních výsledků příjemně pohádali, ale hlavně odešli s přesvědčením, že je možné, ba i nutné, vidět věci jinak. Pracovními jazyky jsou čeština a slovenština. Pasivní znalost angličtiny je vhodná, ale ne nezbytná. Harmonogram: Pondělí 16. 10.: 9:00-12:00 a 13:00-16:00 přednáška Úterý 17. 10.: 9:00-11:00 a 14:00-16:00 sdílení postupu se zpětnou vazbou; po každém bloku očekáváno cca 2 hodiny samostatné práce ve skupinách Středa 18. 10.: 9:00-11:00 a 14:00-16:00 sdílení postupu se zpětnou vazbou; po každém bloku očekáváno cca 2 hodiny samostatné práce ve skupinách Čtvrtek 19. 10.: 9:00-11:00 sdílení postupu se zpětnou vazbou; mezi bloky očekáváno cca 2 hodiny samostatné práce ve skupinách; 13:00-15:30 předvádění výsledků se zpětnou vazbou
Literatura
  • ANDERSON, Benedict R. O'G. (Benedi. Imagined communities : reflections on the origin and spread of nationalism. Rev. and extended ed. London: Verso, 1991. xv, 224 p. ISBN 0-86091-329-5. info
  • APPADURAI, Arjun. Modernity at large :cultural dimensions of globalization. 3rd print. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1997. 229 s. ISBN 0-8166-2793-2. info
Výukové metody
Po přednáškách je hlavní částí skupinová práce a na ni navazující diskuse.
Metody hodnocení
Předmět je tvořen z větší části průběžnou prací během blokové výuky zakončené prezentací týmové práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2010, jaro 2011.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2017/VIKMB06