VIKMB11 Application Seminar

Faculty of Arts
Autumn 2007
Extent and Intensity
0/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Ing. Zdeněk Kadlec, Dr. (seminar tutor)
Mgr. Silvie Kořínková Presová, DiS. (seminar tutor)
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Ing. Zdeněk Kadlec, Dr.
Division of Information and Library Studies - Department of Czech Literature and Library Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Iva Dušová
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Aplikační seminář s volitelným obsahovým zaměřením ve vazbě k problémovým okruhům z oblasti Informační studia a knihovnictví.
Syllabus (in Czech)
  • Cíl semináře: Prohloubení znalostí a individuální ověření dovedností, práce v týmu, projektová metoda. Studenti jsou vedeni k samostatnému zpracování určitých projektů a získávají zkušenosti praktickou činností a experimentováním. Aplikační seminář vychází z pragmatické pedagogiky a principu instumentalismu. Podporuje motivaci žáků a kooperativní učení.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Projektová výuka.
The course is also listed under the following terms Autumn 2006, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2007, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2007/VIKMB11